Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34599
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Naruševičius, Vytautas
Supervisor: Endriulaitienė, Auksė
Title: Darbuotojų suvokiamo teisingumo, pasitikėjimo bei įsipareigojimo, nukreiptų į vadovą ir organizaciją, sąsaja: meta-analizė
Other Title: Meta-analytic investigation of the relationship between employees’ perceived organizational and supervisory justice, trust, and commitment
Extent: 61 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Psichologijos katedra
Keywords: Darbuotojų suvokiamas teisingumas;Įsipareigojimas;Meta-analizė;Perceived justice;Commitmen;Meta-analysis
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti sąsajas tarp darbuotojų suvokiamo vadovo ir organizacijos teisingumo, pasitikėjimo vadovu ir organizacija bei įsipareigojimo organizacijai ir vadovui. Šios meta-analizės imtis yra 160 tyrimų, 1987-2016 m. atliktų 28 skirtingose šalyse, kuriuose iš viso dalyvavo 61470 žmonių. Iš šių tyrimų buvo surenkami ir analizuojami suvokiamo vadovo ir organizacijos teisingumo, pasitikėjimo vadovu ir organizacija, įsipareigojimo vadovui ir organizacijai sąsajų stiprumą nusakantys koreliacijos koeficientai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didesnis darbuotojų suvokiamas teisingumas yra susijęs su stipresniu įsipareigojimu tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per labiau išreikštą darbuotojų pasitikėjimą, kuomet neatsižvelgiama, į kokį subjektą yra nukreipti reiškiniai. Tuo tarpu, kai yra atsižvelgiama, į kokį subjektą (vadovą ar organizaciją) nukreipti reiškiniai, didesnis darbuotojų suvokiamas organizacijos teisingumas susijęs su didesniu įsipareigojimu organizacijai tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per labiau išreikštą darbuotojų pasitikėjimą organizacija. O didesnis darbuotojų suvokiamas vadovo teisingumas susijęs su didesniu įsipareigojimu organizacijai netiesiogiai per labiau išreikštą pasitikėjimą vadovu ir organizacija. Taip pat, remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad darbuotojų pasitikėjimas vadovu yra stipriau susijęs su suvokiamu vadovo teisingumu, nei su suvokiamu organizacijos teisingumu, o darbuotojų pasitikėjimas organizacija yra stipriau susijęs su suvokiamu organizacijos teisingumu, nei su suvokiamu vadovo teisingumu. Taip pat nustatyta, kad darbuotojų įsipareigojimas organizacijai yra panašiai stipriai susijęs tiek su pasitikėjimu organizacija, tiek su pasitikėjimu vadovu.
The aim of this study was to evaluate the relationship between perceived organizational and supervisory justice, trust, and commitment. The sample of this meta-analysis consisted 61470 employees who participated in 160 studies that were carried out between 1987 and 2016 in 28 different countries. The correlation coefficients of the relationship between perceived organizational and supervisory justice, trust, and commitment were coded and analysed. Results of this study showed that employees’ overall trust partially mediated the (positive) relationship between perceived overall justice and overall commitment. Also, organizational trust partially mediated the relationship between employee perceived organizational justice and organizational commitment. Moreover, both organizational and supervisory trust fully mediated the relationship between perceived supervisory justice and supervisory commitment. In addition, target-similarity model was tested and results revealed that employee` trust in supervisor is more related with perceived supervisory justice than with perceived organizational justice; employees` trust in organization is more related with perceived organizational justice than with perceived supervisory justice; and employees` relationship between organizational commitment and trust in organization does not significantly differ from relationship between organizational commitment and trust in supervisor.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34599
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34599
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

506
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

782
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.