Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34594
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributorVytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedralt_LT
dc.contributor.advisorŠontaitė-Petkevičienė, Miglė-
dc.contributor.authorGerulytė, Agnė-
dc.date.accessioned2017-06-07T05:39:24Z-
dc.date.available2017-06-07T05:39:24Z-
dc.date.issued2017-05-22-
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/34594-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/34594-
dc.description.abstractŠio baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus teoriją ir atlikus empirinį tyrimą, pateikti asmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai projektinius sprendimus. Šį baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Teorinėje darbo dalyje analizuojamas asmens prekės ženklo formavimo procesas ir nuomonės lyderių daroma įtaka vartotojų elgsenai, remiantis įvairių autorių moksliniais darbais. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami empirinio tyrimo metu gauti duomenys, kurie buvo renkami pasitelkiant mišrių tyrimo metodų priegą. Turinio analizė atskleidė Agnės Jagelavičiūtės asmens prekės ženklo požymius ir papildė anketinės apklausos metu gautus pirminius duomenis, kurie parodė vartotojų požiūrį į Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklą bei padėjo įvertinti daromos įtakos vartotojams veiksnius. Projektinėje darbo dalyje buvo identifikuotos probleminės Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklo poveikio vartotojams sritys bei pateikti jų sprendimo būdai. Pagrindiniai darbo autorės projektuojami pasiūlymai, skirti Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklo poveikio varototojų elgsenai gerinimui, buvo nukreipti į asmens prekės ženklo emocinio patrauklumo bei teikiamos vertės didinimą, specializacijos ir socialinės atsakomybės stiprinimą bei komunikacijos turinio valdymą. Darbo pabaigoje pateikiamas asmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai planas, kurį siūloma taikyti analoginėms ir panašioms prekės ženklų kategorijoms.lt_LT
dc.description.abstractThe aim of this diploma paper is to provide project solutions for personal brand impact on consumer behavior, after theoretical analysis and empirical research accomplishment. This diploma paper is consisted of three main parts. The theoretical part of the thesis provides an analysis of personal branding process and the influence of opinion leaders on consumer behavior, with the reference to various scientific works. In the analytical part of the thesis there are given and analyzed empirical research findings, which were collected through the access of mixed research methods. Content analysis revealed Agnė Jagelavičiūtė’s personal brand characteristics and supplemented initial data, which was obtained from the questionnaire. The initial data showed consumers’ attitude towards Agnė Jagelavičiūtė brand and helped to assess the factors of impact on consumers. In the project part there were problematical areas of Agnė Jagelavičiūtė brand impact on consumer behaviour identified and presented their solutions. The main thesis author’s designed suggestions for Agnė Jagelavičiūtė brand impact on consumer behavior, were directed to personal brand, its emotional appeal and provided value increase, specialization, social responsibility strengthening and management of communication content. At the end of the thesis, a plan of personal brand impact on consumer behavior is given, which is proposed to use for analogue and similar personal brand categories.en_US
dc.format.extent98 p.-
dc.language.isolten_US
dc.rightsSutarties data 2017-05-22, nr. 34594, prieinamas tik VDU intranete iki 2022-06-20lt_LT
dc.subjectAsmens prekės ženklaslt_LT
dc.subjectAsmens prekės ženklo formavimaslt_LT
dc.subjectVartotojų elgsenalt_LT
dc.subjectNuomonės lyderislt_LT
dc.subjectPersonal branden_US
dc.subjectPersonal brandingen_US
dc.subjectConsumer behaviouren_US
dc.subjectOpinion leaderen_US
dc.subject.otherVadyba / Management (S003)-
dc.titleAsmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai projektiniai sprendimai. Agnės Jagelavičiūtės atvejo analizėlt_LT
dc.title.alternativeProject solutions for personal brand impact on consumer behaviour. Agnė Jagelavičiūtėʼs caseen_US
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextrestricted-
crisitem.author.deptMarketingo katedra-
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)
Files in This Item:
agne_gerulyte_md.pdf2.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

210
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

118
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.