Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34594
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gerulytė, Agnė
Supervisor: Šontaitė-Petkevičienė, Miglė
Title: Asmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai projektiniai sprendimai. Agnės Jagelavičiūtės atvejo analizė
Other Title: Project solutions for personal brand impact on consumer behaviour. Agnė Jagelavičiūtėʼs case
Extent: 98 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Asmens prekės ženklas;Asmens prekės ženklo formavimas;Vartotojų elgsena;Nuomonės lyderis;Personal brand;Personal branding;Consumer behaviour;Opinion leader
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus teoriją ir atlikus empirinį tyrimą, pateikti asmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai projektinius sprendimus. Šį baigiamąjį darbą sudaro trys pagrindinės dalys. Teorinėje darbo dalyje analizuojamas asmens prekės ženklo formavimo procesas ir nuomonės lyderių daroma įtaka vartotojų elgsenai, remiantis įvairių autorių moksliniais darbais. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami empirinio tyrimo metu gauti duomenys, kurie buvo renkami pasitelkiant mišrių tyrimo metodų priegą. Turinio analizė atskleidė Agnės Jagelavičiūtės asmens prekės ženklo požymius ir papildė anketinės apklausos metu gautus pirminius duomenis, kurie parodė vartotojų požiūrį į Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklą bei padėjo įvertinti daromos įtakos vartotojams veiksnius. Projektinėje darbo dalyje buvo identifikuotos probleminės Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklo poveikio vartotojams sritys bei pateikti jų sprendimo būdai. Pagrindiniai darbo autorės projektuojami pasiūlymai, skirti Agnės Jagelavičiūtės prekės ženklo poveikio varototojų elgsenai gerinimui, buvo nukreipti į asmens prekės ženklo emocinio patrauklumo bei teikiamos vertės didinimą, specializacijos ir socialinės atsakomybės stiprinimą bei komunikacijos turinio valdymą. Darbo pabaigoje pateikiamas asmens prekės ženklo poveikio vartotojų elgsenai planas, kurį siūloma taikyti analoginėms ir panašioms prekės ženklų kategorijoms.
The aim of this diploma paper is to provide project solutions for personal brand impact on consumer behavior, after theoretical analysis and empirical research accomplishment. This diploma paper is consisted of three main parts. The theoretical part of the thesis provides an analysis of personal branding process and the influence of opinion leaders on consumer behavior, with the reference to various scientific works. In the analytical part of the thesis there are given and analyzed empirical research findings, which were collected through the access of mixed research methods. Content analysis revealed Agnė Jagelavičiūtė’s personal brand characteristics and supplemented initial data, which was obtained from the questionnaire. The initial data showed consumers’ attitude towards Agnė Jagelavičiūtė brand and helped to assess the factors of impact on consumers. In the project part there were problematical areas of Agnė Jagelavičiūtė brand impact on consumer behaviour identified and presented their solutions. The main thesis author’s designed suggestions for Agnė Jagelavičiūtė brand impact on consumer behavior, were directed to personal brand, its emotional appeal and provided value increase, specialization, social responsibility strengthening and management of communication content. At the end of the thesis, a plan of personal brand impact on consumer behavior is given, which is proposed to use for analogue and similar personal brand categories.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34594
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34594
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
agne_gerulyte_md.pdf2.18 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.