Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34576
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Buškus, Bernardas
Supervisor: Sujetovienė, Gintarė
Title: Plastiko atliekų susidarymo ir perdirbimo pokyčiai Europos Sąjungoje, biodegradacijos ir žmonių informuotumo tyrimai
Extent: 52 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Aplinkotyros katedra
Keywords: Plastikiniai maišeliai;Biodegradacija;Plastiko atliekos;Plastic bags;Biodegradation;Plastic waste
Abstract: Šio darbo tikslas ištirti susidariusius ir perdirbtus plastikinių pakuočių kiekius Europos Sąjungos šalyse, bei Lietuvoje. Taip pat eksperimentiniais tyrimais siekta nustatyti temperatūros įtaką skirtingų plastikinių maišelių irimo greičiui ir išanalizuoti žmonių informuotumą apie naudojamus plastikinius maišelius. Lietuvoje plastikinių pakuočių sunaudojimas turėjo tendenciją didėti, tačiau 2009 metais užfiksuotas sumažėjimas, plastikinių pakuočių sunaudojimas lyginant su 2008 metais sumažėjo 17,7 %. ES - 27 šalyse 2009 metais lyginant su 2008 metais plastikinių pakuočių buvo sunaudota 6 % mažiau. Nuo 2005 iki 2014 metų plastikinių pakuočių perdirbimas ES-27 šalyse išaugo iki beveik 20 %. Lietuvoje 2015 metais plastikinių pakuočių buvo perdirbta 54,8 % bendro atliekų kiekio. Atlikus plastikinių maišelių biodegradacijos tyrimus, nustatyta, kad po 100 tyrimo dienų „Maxima eco“ maišelis, 20 oC temperatūroje, nuo pradinio savo svorio neteko 43 % (nuo 0,140 g sumažėjo iki 0,080 g). Tas pats maišelis tik 35 oC temperatūroje paskutinę tyrimo dieną parodė, kad aplinkai yra „draugiškas“ - jis neteko net 77 % savo pradinio svorio (nuo 0,126 g iki 0,029 g). Atlikus anketinę apklausą didžioji dalis respondentų rinktųsi stiklinę pakuotę (36,9 %), plastikinius maišelius naudoja 76,5 % respondentų. Taip pat didžioji dalis (76,5 %) respondentų nurodė, kad vieną kartą pirktą plastikinį maišelį panaudoja daugau nei vieną kartą. Taip pat 39,6 % apklaustųjų nurodė, kad ekologiški maišeliai turėtų pakeisti įprastus maišelius. Puse apklaustųjų nurodė, kad jeigu tūrėtų daugiau informacijos apie ekologiškus maišelius, rinktųsi būtent juos.
The aim of this thesis is to research the amount of used and recycled plastic bags in the EU countries. Also he performed experiment in order to compare the effect of temperature on biodegradation of different plastic bags. The questionnaire was used to analyse people awareness of the knowledge and usage of plastic bags. In Lithuania the consumption of plastic bags tended to increase till 2009, when it declined. Comparing to 2008 the consumption of plastic package decreased by 17.7 %. This could be related with the global economic crisis. In 2009 plastic packages were used by 6 % less comparing to 2008. From 2005 to 2014 plastic packages recycling increased by almost 20% in the ES-27 countries. Lithuania in 2015 plastic packages were recycled 54.8% of the total waste. The biodegradation experiment showed that under 20oC temperature “Maxima eco” bag lost 43% of its initial weight (from 0,14 g to 0,08 g). The same bag only the last day of research showed is environmentally friendly when biodegradation was proceed at 35oC it lost 77% of its initial weight from 0.12 g to 0.03 g. The majority of respondents (36.9%) would prefer to choose a glass container, while plastic bags are used by 76.5% of respondents. 76.5% of the respondents indicated that once bought a plastic bag they use it once more. Also 39.6 % of the respondents said that organic bags should replace usual bags and 51% of respondents said that if they had more information about eco-friendly bags they namely to choose them.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34576
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34576
Appears in Collections:2017 m. (GMF mag.)

Files in This Item:
bernardas_buskus_md.pdf1.33 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.