Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34572
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mammadzada, Mirali
Supervisor: Tūtlys, Vidmantas
Title: Students’ choice and the approaches of universities in recruiting new students: the case of Azerbaijan
Other Title: Studentų pasirinkimas ir universitetų požiūriai įdarbinant naujus studentus: Azerbaidžano atvejis
Extent: 105 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Students’ choice;Approaches of universities in recruitment of students;Competition between universities;Satisfaction of students;Recruitment and retention techniques;Attraction way of students;Decision making;Stojančiųjų (studentų) pasirinkimas;Universitetų taikomos priemonės pritraukti būsimus studentus;Universitetų konkurencija dėl studentų;Studentų pasitenkinimas;Studentų pritraukimo ir išlaikymo būdai;Sprendimo priėmimas
Abstract: The research investigates students’ choices of HEIs; illustrate the selection process of university and approaches applied by higher education institutions to recruit new students. Exploration selection process of the university and efforts of higher education institutions to respond students’ expectation in proper level in order to recruit majority numbers of students deems key components of research. Selection process of HEIs can recognize in depth through analyzing the stages of decision making of students. The target of paper is to pursue the whole process of students’ choice, contribution factors to decision making. Moreover mutual understanding both of sides is the main point of this research. Because students’ preferences and expectation and satisfaction of students are closely related with actions are undertaken by university. University takes into account needs of students, expectations and preferences of each candidate before selection. The correct realization attraction strategy and retention techniques by HEIs consider essential actions to recruit majority of students. Research embraces theoretical validity of issue and analyzing its empirical parts. For purpose of being succeeded in the implementation of raised questions, it was conducted the survey among 104 students from different academic degrees. Obtained feedbacks were testified into SPSS software program. The results allow depicting real situation of current students’ choice of higher educational institutions. In order to recognize clearly the outlook of the university and their actions in terms of student’s attraction and recruitment, it was conducted interview among the academic representatives of three HEIs of Azerbaijan. This method will promote to link them and find out in what extend students preferences corresponds with university attraction and admission process of universities. Received feedback from universities assists not only for detection causes of students’ choice and university strategy directed to fulfill it, but it demonstrates differentiation approaches of universities.
Šiame darbe yra tyrinėjami stojančiųjų į universitetus pasirinkimai, įvertinant universitetų taikomą atrankos procesą ir jų veiksmus, skirtus pritraukti naujus studentus. Pagrindiniai tyrimo objektai yra stojančiųjų vykdomas universitetų atrankos procesas bei aukštųjų mokyklų pastangos atitikti stojančiųjų lūkesčius, siekiant pritraukti kuo daugiau būsimų studentų. Aukštųjų mokyklų pasirinkimas yra tyrinėjamas analizuojant studentų sprendimo priėmimo etapus. Šio darbo siekis yra atskleisti visą būsimų studentų vykdomo pasirinkimo procesą bei veiksnius, kurie daro jam poveikį. Šiam tyrimui itin svarbu suprasti abiejų pusių – stojančiųjų ir universitetų pozicijas, nes stojančiųjų teikiama pirmenybė, lūkesčiai bei jų poreikių patenkinimas yra glaudžiai susiję su universitetų vykdomais veiksmais pritraukiant ir atrenkant būsimus studentus. Universitetai atsižvelgia į kiekvieno stojančiojo poreikius, lūkesčius ir preferencijas prieš vykdant būsimų studentų atranką. Tinkamas universitetų būsimų studentų pritraukimo strategijų ir jų išlaikymo universitete technikų realizavimas susideda iš veiksmų, nukreiptų į kuo didesnio kandidatų skaičiaus pritraukimą. Empirinis tyrimas buvo atliktas taikant kiekybinį ir kokybinį tyrimo metodus. Buvo atlikta pusiau struktūruota 104 Azerbaidžano universitetuose studijuojančių studentų anketinė apklausa, kurios duomenys apdoroti naudojant SPSS programą. Šio kiekybinio tyrimo rezultatai atskleidė studentų sprendimo dėl aukštosios mokyklos pasirinkimo priėmimo procesą ir esminius veiksnius, kurie darė įtaką sprendimo priėmimui. Siekiant išsiaiškinti universitetų poziciją ir jų veiksmus pritraukiant ir priimant būsimus studentus buvo atlikti interviu su trijų Azerbaidžano aukštųjų mokyklų akademinio personalo atstovais, dirbančiais studentų pritraukimo ir atrankos srityje. Šis tyrimas padėjo įvertinti, kaip ir kiek studentų nurodytos preferencijos renkantis universitetus atitinka universitetų vykdomas būsimų studentų pritraukimo ir priėmimo veiklas. Universitetų atstovų suteikta informacija ne tik padėjo geriau suprasti studentų pasirinkimo priežastis bei universitetų taikomas pritraukimo strategijas, bet ir atskleidė šių strategijų bei veiksmų įvairovę.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34572
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34572
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
mirali_mammadzada_md.pdf1.05 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

240
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

28
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.