Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34568
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Calzoni, Davide
Supervisor: Česnakas, Giedrius
Title: Reassessment of power in the IR: a state-centric approach
Other Title: Galios tarptautiniuose santykiuose vertinimas: valstybių galios aspektas
Extent: 96 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas. Politologijos katedra
Keywords: Power;Assessment;States;Galia;Vertinimas;Valstybės
Abstract: Realist, Liberalist and Constructivist theories each developed specific assumptions on power and these have been traditionally used to perform assessment of States' power. This thesis presents a power-assessment model hinged on both material and non-material dimensions, each including two spheres: the military and the economic for the material dimension, the technological and the social for the non-material. The research investigates how innovative hybrid sub-elements could improve scholars defining how power manifests today among States. This is done through the study of three case-studies: Russia, Germany and Spain, performing a traditional and an hybrid power-assessment. The purpose of this thesis is to reassess power under a State-centric approach, underlining differences and similarities of the two forms of assessing power and the added value that the inclusion of hybrid elements of power can bring to contemporary IR power-assessment. The tasks of this thesis are: 1. To present the main theoretical background on power's nature and evolution; 2. To present the material and non-material dimensions of power, explaining how the two dimensions can blend and shape hybrid elements of power; 3. To analyze through case-studies the interaction between traditional and hybrid elements; 4. To investigate how traditional and hybrid power assessments can integrate each other. The research uses a qualitative method based on the analysis of scientific literature, which includes academic monographs, academic papers and articles. Concerning power assessments, a quantitative methodology was applied for the traditional assessment, while for the hybrid assessment a qualitative method was implemented. The conclusion is that theoretical approaches expanded the concept of power, from early military- only conception to contemporary multi-sphere dimensions. Material and non- material dimensions of power do not exclude each other, their elements blend and shape hybrid forms of expressing power. As traditional categorizations of powers made along exclusively material or non-material elements of power do not produce any further knowledge to common wisdom, the inclusion of hybrid elements might contribute to a more precise categorization and an overall improved method in assessing power.
Tradiciškai, vertinant valstybės galią, yra naudojamos realizmo, liberalizmo ir konstruktyvizmo teorijos, turinčios specifines, išvystytas prielaidas. Šio darbo metu bus pristatytas galios vertinimo modelis, pagrįstas tiek materialiniais aspektais, apimančiais kariuomenę ir ekonomiką, tiek nematerialiniais aspektais, apimančiais technologijas bei socialinę sferą. Šis darbas tiria, kaip inovatyvūs hibridiniai elementai galėtų būti naudingi mokslininkams, norint apibūdinti, kaip valstybių galia pasireiškia šiomis dienomis. Tai bus pristatyta, atlikus trijų valstybių galios analizę: Rusijos, Vokietijos bei Ispanijos, pritaikant tradicinį ir hibridinį galios vertinimo metodą. Šio darbo tikslas yra naujai įvertinti valstybių galios aspektą bei pabrėžti atsirandančius panašumus bei skirtumus, kai yra naudojamos dvi skirtingos vertinimo formos, taip pat nurodyti, ką šiuolaikiniam galios tarptautiniuose santykiuose vertinimui suteikia į vertinimą įtraukti nauji hibridiniai elementai. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti galios prigimties ir evoliucijos teorinius pagrindus. 2. Pateikti materialinius ir nematerialinius galios aspektus bei paaiškinti, kaip šie aspektai gali susilieti bei suformuoti hibridinius galios elementus. 3. Pasitelkiant konkrečių valstybių galios vertinimą, analizuoti sąveikas tarp tradicinių ir hibridinių elementų. 4. Ištirti, kaip tradicinis ir hibridinis galios vertinimas integruojasi vienas kitame. Šis tyrimas remiasi kokybiniu metodu, paremtu mokslinės literatūros analize (mokslinės monografijos, moksliniai darbai ir straipsniai). Atliekant tradicinį galios vertinimą, buvo pritaikytas kiekybinis metodas, tuo tarpu hibridiniam galios vertinimui pritaikytas kokybinis metodas. Šio darbo išvados yra, jog visi teoriniai požiūriai išplėtė galios koncepciją, nuo pirminės, kariuomene paremtos, iki šiuolaikinės daugiaaspektės koncepcijos. Materialiniai ir nematerialiniai aspektai nėra atskirti, jie susilieja ir suformuoja naujas galios išreiškimo formas. Kadangi tradicinis galios vertinimas, paremtas tik išskirtinai materialiniais arba nematerialiniais elementais, nebegeba suteikti naujų žinių bendrajam suvokimui, hibridinių elementų įtraukimas gali prisidėti tikslinant ir tobulinant galios vertinimo metodiką.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34568
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34568
Appears in Collections:2017 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
davide_calzoni_md.pdf1.16 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.