Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34562
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Bimbiras, Andrius
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Party platforms: an analysis of Japan’s political spectrum during 2009-2016
Other Title: Politinės programos: Japonijos politinio spektro analizė 2009-2016 metais
Extent: 141 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kultūrų studijų katedra
Keywords: Japan's politics;Political spectrum;Party platforms;Japonijos politika;Political spectrum;Partijų programos
Abstract: In many aspects, Japan is often perceived as a unique country, with rich culture, history and traditions. The same perception can be applied in the case of Japan's political system as well. It has some distinguishing qualities and properties, which single out Japan in the world's context. Most notably, the country's rapid post-war democratization and economic growth processes occurred under the continued leadership of Japan's Liberal Democratic Party, which remains the dominant force even during our contemporary times. However, Japan has a multi-party system, with other players attempting to provide a different political perspective and a challenge to the long reigning LDP. Political platforms are authoritative documents, which can serve as a medium for one to get a better comprehension for those varying perspectives. The aim of this research is to analyze major Japanese political party platforms, during the most recent elections in Japan, and visualize political party dynamics on a two-dimensional model. Several tasks were established, in order to accomplish the set up research aim. The first task deals with the explanation of the theoretical framework and the principles of utilization of the two-dimensional model. The second task provides a generalized overview of the unique features, aspects and attributes of the Japanese political system and domestic politics. The third task focuses on the analysis of Japan's political platforms, during each election in 2009, 2012, 2016 and attempts to pinpoint party positions on the two-dimensional model. The last task provides an analysis and a visual picture of Japanese political party dynamics during 2009-2016. Analysis of the 2009-2016 timeframe revealed not a static, but a rather dynamic picture of Japanese political space. Each party had its own operational space in the two-dimensional model and displayed both minor and major shifts in their policies. Even though Japan's Liberal Democratic Party remains firmly entrenched as the ruling party, challengers are willing to partially change their political perspective to gain the trust of Japan's electorate.
Žvelgiant iš įvairių perspektyvos taškų, Japonija yra dažnai suvokiama, matoma ir vertinama kaip išskirtinė valstybė, turinti turtingą kultūrą, gilias tradicijas bei gausų istorinį paveldą. Šis požiūris taip pat gali būti taikomas ir Japonijos politinės sistemos atžvilgiu. Ji pasižymi unikaliomis savybėmis, atributais ir aspektais, kurie ją išskiria pasauliniame kontekste. Ko gero vienas ryškiausių šių atributų yra besitęsiantis Japonijos liberalų demokratų partijos dominavimas šalies politinėje arenoje. Spartūs Japonijos pokario demokratizacijos bei ekonominio augimo procesai įvyko būtent po šios partijos sparnu. Tačiau Japonija turi daugiapartinę sistemą su kitais politiniais žaidėjais, kurie bando pateikti skirtingą politinę viziją ir mesti iššūkį liberalų demokratų partijos viešpatavimui. Partijų politinės programos yra autoritetingi dokumentai, kurie atlieka tarpininko vaidmenį tarp partijos bei elektorato, ir yra vienas iš būdų leidžiančių geriau suvokti skirtingas partijų politines vizijas. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti didžiųjų Japonijos politinių partijų programas per neseniai įvykusius 2009, 2012 ir 2016 metų šalies rinkimus, bei atskleisti politinių partijų dinamiką dviejų dimensijų modelyje. Norint sėkmingai įgyvendinti išsikeltą darbo tikslą, buvo suformuluoti keletas darbo uždavinių. Pirmasis darbo uždavinys pristato ir paaiškina teorinius darbo rėmus, ir aptaria dviejų dimensijų modelio naudojimo bei taikymo principus. Antroji darbo užduotis pateikia apibendrintą Japonijos politinės sistemos apžvalgą, pagrindinį dėmesį skiriant bruožams, aspektams bei atributams, kurie ją padaro išskirtine pasauliniame kontekste. Trečioji užduotis skirta kiekvienų 2009, 2012, 2016 metų rinkimų politinių programų analizei bei Japonijos partijų pozicijų indikacijai dviejų dimensijų modelyje. Paskutinioji darbo užduotis vizualizuoja, analizuoja bei pateikia Japonijos politinių partijų dinamiką 2009-2016 metų laikotarpiu. 2009-2016 metų laikotarpio analizė atskleidė ne statišką, tačiau gana dinamišką Japonijos politinės erdvės paveiklsą. Kiekviena iš nagrinėtų partijų turėjo savitą veikimo erdvę dviejų dimensijų modelyje ir demonstravo tiek minimalius, tiek didesnius pokyčius savo politinėje laikysenoje. Nors Japonijos liberalų demokratų partija ir toliau išlieka valdančiąja šalies partija, partijos varžovai yra pasiryžę keisti bei modifikuoti savo stovėseną tikėdamiesi sulaukti didesnės Japonijos elektorato paramos.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34562
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34562
Appears in Collections:2017 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
andrius_bimbiras_md.pdf1.28 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

298
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

68
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.