Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34553
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Mizeraitė, Urtė
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimas: problemos, analizė ir vertinimas
Other Title: Reconstruction of the palace of the Grand Dukes of Lithuania: problems, analysis and evaluation
Extent: 88 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Atkūrimas;Atstatymas;Rūmai;Kultūros paveldas;Reconstruction;Restoration;Palace;Cultural heritage
Abstract: Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje esantys Valdovų rūmai buvo vienas svarbiausių kultūrinių, ekonominių ir politinių centrų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, tačiau veikiami istorinių aplinkybių XIX a. pradžioje buvo nugriauti. Atgimimo laikais Žemutinės pilies teritorijoje buvo pradėti vykdyti archeologiniai tyrimai, kurių metu buvo rastos unikalios autentiškos rūmų akmens ir plytų mūro liekanos ir kiti konstrukciniai elementai, kurių išsaugojimas tapo svarbiu Lietuvos savasties uždaviniu. Tam buvo sukurtas specialus „Lietuvos Respublikos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties įstatymas“, kuris buvo patvirtintas 2000 metais. Kadangi kaip tinkamiausias būdas autentiško mūro išsaugojimui pasirinktas rūmų atkūrimo modelis, kuris, remiantis tarptautiniais dokumentais, yra vertinamas kaip žalingas metodas, šie darbai susilaukė daug kontraversiškų nuomonių. Valdovų rūmų atkūrimo projektas yra bene didžiausias tokio masto užmojis Lietuvoje ir yra vis dar tebevykdomas nuo 2002 m. darbų pradžios. Šiuo metu atkuriami Valdovų rūmai, kuriems siekiama sugrąžinti istorinio kultūros centro statusą bei suteikti reprezentacinių rūmų funkciją, tačiau ne visos priemonės šio pastato atkūrimui yra tinkamai parinktos ir naudojamos, kadangi visgi svarbiausias šių rūmų tikslas yra tinkamai saugoti ir eksponuoti autentišką mūro substanciją. Todėl darbe siekiama įvertinti atliekamų darbų reikšmę, trumpai apžvelgiant istorines aplinkybes bei pateikiant išsamų paveldotvarkos darbų vertinimą, remiantis Lietuvos įstatymais bei tarptautinėmis chartijomis ir dokumentais, reglamentuojančiais kultūros paveldo apsaugą.
Vilnius Lower Castle Palace of the Grand Dukes of Lithuania was one of the most important cultural, economic and political centers of the Grand Duchy of Lithuania, however they were affected by the historical circumstances of the nineteenth century and demolished. In the Revival era, during the archeological research of the Lower Castle territory, unique authentic palace stone and brick remains and structural components were found, and their conservation became an important part in recovering Lithuanian identity. A special law regarding “Reconstruction and purposing of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania” was created and approved in 2000. As the best way of preserving the authentic brick foundations a complete palace restoration plan was chosen, which based on international documentation is considered detrimental and thus resulted in many controversial opinions. Palace of the Grand Dukes reconstruction project is by far the largest and most ambitious of its kind in Lithuania and is still ongoing since 2002. At the current stage the Palace is being rebuilt to restore its representative functionality and status as a historic cultural center, but not all measures of the reconstruction are properly chosen and implemented, because the main goal of the project was the conservation and protection of authentic brick foundations. Therefore, this paper tries to assess the value of performed reconstruction by reviewing the historical context, Lithuanian laws and international charters governing the protection of cultural heritage.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34553
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34553
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
urte_mizeraite_md.pdf5.14 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

288
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

44
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.