Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34552
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Lovčikaitė, Austėja
Supervisor: Levandauskas, Vytautas
Title: Kultūros paveldo panauda Molėtų rajono turizmo maršrutuose
Other Title: The usage of cultural heritage in tourist routes of Molėtai district
Extent: 118 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Menotyros katedra
Keywords: Molėtai;Turizmas;Kultūros paveldas;Maršrutai;Tourism;Cultural heritage;Routes
Abstract: Šiame darbe analizuojamas Molėtų rajono kultūros paveldas ir jo pritaikymas turizme. Kaip pagrindinis to būdas yra aptariamas kultūrinis turizmas. Efektyviausia kultūrinio turizmo forma įvardijamas maršrutas. Siekiant išsiaiškinti, kokie Molėtų rajono kultūros paveldo objektai yra vertingiausi, atkreipiamas dėmesys į tai, jog ne visi svarbiausi objektai yra pakankamai žinomi visuomenei. Dėl to šiame tyrime yra pristatomi vertingiausi objektai, pagrindžiant jų vertę, pristatant istoriją, fizinius duomenis, būklę. Tokiu būdu Molėtų rajone išskirtos 8 vietovės, aplink kurias yra daugiausiai vertingų kultūros paveldo objektų. Tai Molėtai, Alanta, Videniškiai, Giedraičiai, Dubingiai, Joniškis, Kulionys ir Labanoro regioninis parkas. Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kaip paveldo objektai yra pritaikyti turizmui. Dauguma vertingiausių pritaikyti gerai, tačiau didžioji dalis vis dar laukia tinkamo sutvarkymo: patogių privažiavimų, įrengtų pėsčiųjų takų, laiptų ir informacinių stendų. Ypač gaila, jog turizmui pritaikyti vos keli iš 38 rajone esančių piliakalnių. Norint šiuos objektus įtraukti į kultūrinio turizmo maršrutus, reikia išskirti kelias žmonių, kuriems būtų skirti maršrutai grupes. Tai užsieniečiai, lietuviai ir rajono vietos gyventojai. Jei užsieniečiams subalansuotame maršrute turėtų būti tik vertingiausi rajono objektai, tai lietuviams skirtuose maršrutuose galima pateikti daugiau informacijos, įtraukti daugiau paveldo. Tuo tarpu iš vietinių gyventojų reikėtų išskirti atskirą mokinių grupę. Jiems skirti maršrutai taip pat aprėptų didžiąją dalį vertingiausio rajono paveldo, tačiau maršrutas turėtų būti papildytas vizualinėmis priemonėmis, pvz. išmaniosiomis papildytos realybės programėlėmis, kurios informaciją mokiniams padėtų įsisavinti efektyviau. Galiausiai, visi maršrutai turėtų ne tik padėti populiarinti paveldą, bet ir jį išsaugoti.
This research analyzes cultural heritage of Molėtai region and its use for tourism. Cultural tourism is named as the main method for doing it. The most effective form of cultural tourism is a rout. In order to understand, which cultural heritage objects of Molėtai region are the most valuable, we have to highlight the fact that not all of the valuable objects are well known for the public. So this research presents the most valuable cultural heritage objects by motivating their value, representing their history, physical records, condition. Hereby 8 centers that has the biggest number of valuable cultural heritage objects are identified in Molėtai region. They are: Molėtai, Alanta, Videniškiai, Giedraičiai, Dubingiai, Joniškis, Kulionys and Labanoras Regional Park. The adaptation of the cultural heritage objects for tourism, has also came to the attention. Most of the most valuable objects are adapted quite well, but the majority of the rest is still waiting for a proper organization: convenient access, footways, stairs and information stands. The sad part is that only a few hillforts out of 38 are adapted for tourism properly. If we want to include these objects to the cultural tourism routs, we have to name several groups of people that these routs would be designed for. These are foreigners, lithuanians and local people of Molėtai region. The rout for foreigners would contain only the most valuable objects of the region, while the routs designed for lithuanians would contain way more cultural heritage and information about it. Talking about local people, we have to mark out the school students. The routs designed for them would also contain the majority of the cultural heritage of the Molėtai region, but it should be improved be adding visual aids, for example, augmented reality programs, which helps students to assimilate the information more effectively.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34552
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34552
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
austėja_lovcikaitė_md.pdf7.94 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

312
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

52
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.