Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34549
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Sruoginytė-Dimavičienė, Gerda
Supervisor: Mažeikienė, Rūta
Title: Vokiško šokio teatro ,,Tanztheater” tradicija ir jos įtaka Lietuvos šokio scenai
Other Title: German dance theatre "Tanztheater” tradition and influence on Lithuanian dance scene
Extent: 69 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra
Keywords: Šokio teatras;Išraiškos šokis;Ekspresyvusis šokis;Šiuolaikinis šokio teatras;Dance theatre;Expressive dance;Modern dance theatre
Abstract: Baigiamojo magistro darbo tema – ,,Vokiško šokio teatro ,,Tanztheater” tradicija ir jos įtaka Lietuvos šokio scenai”. Vokiško šokio teatro ,,Tanztheater” samprata ir tradicija nėra išsamiai analizuota Lietuvos teatrologijoje, nors būtent šis šokio stilius turėjo didelę įtaką Lietuvos šokio teatro laukui. Tai pagrindžia šio darbo aktualumą ir savitumą. Magistro darbo tikslas – išanalizuoti vokiško šokio teatro ,,Tanztheater“ tradiciją ir atskleisti jos įtaką Lietuvos šokio scenai. Šiam tikslui pasiekti darbe pirmiausia analizuojamos vokiško šokio ,,Ausdruckstanz” ištakos ir atskleidžiami vokiško šokio teatro ,,Tanztheater” formavimosi ypatumai bei raida. Vėliau analizuojama, kaip ,,Ausdruckstanz“ ir ,,Tanztheater” idėjos rado atgarsį Lietuvos šokio sferoje ir padarė įtaką šiuolaikinio šokio teatro raidai. Darbe naudojami šie tyrimo metodai: publikuotų ir nepublikuotų šaltinių bei literatūros analizė, istorinis, aprašomasis – analitinis bei lyginamasis metodai. Šis darbas susideda iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje analizuojamos vokiško šokio Ausdruckstanz ištakos, turėjusios įtaką šokio teatro ,,Tanztheater“ formavimuisi. Toliau detaliai analizuojama ryškiausios vokiečių šokio teatro atstovės choreografės Pinos Bauch kūryba ir jos indėlis į šiuolaikinio šokio teatrą. Antrojoje dalyje pirmiausia analizuojami pirmieji ,,Ausdruckstanz“išraiškos šokio žingsniai Lietuvos scenoje, aptariama išraiškos šokio pradininkės Lietuvoje Danutės Nasvytytės veikla, atskleidžiama, kaip išraiškos šokis įsitvirtino choreografės Kiros Katerinos Daujotaitės ir ,,Sonatos” kolektyvo kūrybinėje veikloje. Taip pat analizuojama, kaip susiedama išraiškos šokio tradiciją su modernaus šokio pasiekimais, K. K. Daujotaitės mokinė Birutė Letukaitė suformavo lietuvišką šokio teatro versiją. B. Letukaitės brandžios kūrybos etapą galima įvardinti kaip šokio teatro atsiradimą Lietuvoje, kuomet išlaikoma siužetinė linija, atsiranda personažai, bendradarbiavimas su kompozitoriais ir scenografais. Darbe taip pat atskleidžiamos ir šiuolaikinės Vokietijos bei Lietuvos šokio teatro tendencijos, iliustruojant choreografų Sashos Waltz, Raimund Hogne, Toulos Limnaios, Helenos Waldmann, Christopho Winkleris ir Isabelle Schad bei Airos Naginevičiūtės - Adomaitienės ir Rūtos Butkus pavyzdžiais. Nors šiuolaikinio šokio teatro pavyzdžiai liudija ryškias ,,Tanztheater“ žanro transformacijas ir individualią choreografių raišką, juose atpažįstami ir klasikinei šokio teatro ,,Tanztheater“ stilistikai būdingi elementai.
The concept and tradition of the German ,,Tanztheater” and its influence on Lithuanian theatre studies received limited critical attention, even though particularly this style of dance had significant influence on the Lithuanian dance theatre. This claim justifies the relevance and originality of the thesis. The aim of this Master’s thesis is to analyse the tradition of the German ,,Tanztheater” and its influence on Lithuanian dance scene. In order to reach this aim, firstly the history, of the German ,,Ausdruckstanz” ( or ,,Expressive dance”) dance and the development and characteristics of the ,,Tanztheater” are analysed. Further the echo of ideas of ,,Ausdruckstanz” and ,,Tanztheater” in the Lithuanian dance theatre as well as their influence on the development of the modern dance theatre is analysed. The methods for the analysis are as follows: the analysis of published and unpublished sources and literature; historical as well as descriptive-analytical and comparative methods. This thesis consists of two parts: the first part analyses the history of the German ,,Ausdruckstanz” which had an influence on the development of the ,,Tanztheater”. Further in-depth analysis of a famous German performer and choreographer Pina Bausch and her contribution to the modern dance theatre is conducted. The second part of the thesis analyses the first appearances of the ,,Ausdruckstanz” in the Lithuanian dance scene, the work of the pioneer of ,,Expressive dance” in Lithuania Danutė Nasvytytė is analysed; the analysis also reveals how expressive dance was established in the works of Kira Katerina Daujotaitė and the dance company ,,Sonata”. Moreover, the analysis involves the investigation of Daujotaitė’s follower Birutė Letukaitė who related the ,,Expressive dance” tradition to modern dance and created the version of the Lithuanian dance theatre. Letukaitė’s contribution might be considered as the beginning of the Lithuanian dance theatre: incorporation of a narrative and characters as well as collaboration with composers and scenographers. Examples of modern German and Lithuanian dance theatres’ trends and choreographers are discussed: Sasha Waltz, Raimund Hogne, Toula Limnaios, Helena Waldmann, Christoph Winkler and Isabelle Schad as well as Aira Naginevičiūtė-Adomaitienė and Rūta Butkus. Even though the examples of the modern theatre signify transformations of the ,,Tanztheater” genre and the individual expressions of different choreographers, the classical elements of the dance theatre can be still recognised.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34549
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34549
Appears in Collections:2017 m. (MF mag.)

Files in This Item:
gerda_sruoginyte_dimaviciene_md.pdf969.45 kBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

294
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

24
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.