Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34543
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Puodžiūnaitė, Deimantė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Atsakomybė reklamoje: lietuviškos televizijos atvejis
Other Title: Responsibility of advertising: Lithuanian television case
Extent: 84 p.
Date: 24-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Atsakomybė reklamoje;Reklama lietuviškoje televizijoje;Reklamos problemos;Responsible advertising;Advertising problems;Advertising in Lithuanian television
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - ištirti atsakomybės reklamoje lietuviškoje televizijoje situaciją ir problemines sritis bei paruošti reklamos pramonei ir vartotojų gerovei naudingus projektinius sprendimus atsakomybės reklamoje probleminių sričių gerinimui. Teorinėje darbo dalyje analizuojami moksliniai šaltiniai, siekiant išsiaiškinti atsakomybės reklamoje bruožus bei problemas ir Lietuvos Respublikos įstatymai, kuriais remiantis šiame darbe apibrėžiama atsakomybė reklamoje ir reklamos kontroliavimas bei reguliavimas. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiami ir analizuojami gauti tyrimų rezultatai. Vartotojų anketa išsiaiškinta, kad respondentams atsakomybė reklamoje yra svarbi, tačiau dauguma jų emociškai paveikūs reklamai, neišmano savo teisių, o nukentėjus negeba ginti savo interesus, todėl reklama pažeidžia jų moralinę ir finansinę gerovę, iš to kyla nusivylimas visa reklama apskritai. Reklamos stebėjimu išsiaiškinta, kad daugiau nei pusę vertintų reklamų sudaro neetiškas turinys, pusę – manipuliuojanti ir šeštadalį klaidinanti reklama, todėl reklama lietuviškoje televizijoje vertinama kaip stokojanti atsakomybės. Projektinėje darbo dalyje suformuluoti tokie sprendimai: socialinių reklamų serija „Bloga reklama yra TAVO PROBLEMA”, Lietuvos reklamos biuro veiklos optimizavimas ir televizijos projektas „Atsakomybės reklamoje rėmėjai”.
Thesis aim – after research the responsibility of the advertising in Lithuanian television situation and problems, to prepare the advertising industry and consumer welfare benefit liability in advertising design solutions to improve problem areas. To clarify the responsibility of advertising features, problems and regulation acts were researched scietific literature and the laws of the Republic of Lithuania. The analytical part of the thesis provides an analysis of results of the researches. Through the consumer survey found out, that responsibility of advertising is important for respondents, but majority are emotionally affected by advertising and they unaware of their rights and how to protect their interests if they get injured, therefore advertising violates their moral and financial well-being and it causes the frustration of all advertising in general. Advertising monitoring found that more than half of the assessed advertisements constitute unethical content, half of it – manipulative, and sixth of misleading advertising, so advertising on Lithuanian television considered as lacking of responsibility. Solutions of this thesis: social advertising series “Wrong advertising is YOUR PROBLEM”, Lietuvos reklamos biuras optimization and television project “Responsibile advertising sponsors”.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34543
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34543
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

105
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

661
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.