Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34526
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Radlinskaitė, Evelina
Supervisor: Vaškevičius, Egidijus
Title: Interaktyvių trimačių aplinkų valdymas neuro-grįžtamojo ryšio priemonėmis
Other Title: Interactive three-dimensional environment control using means of neurofeedback loop communication
Extent: 82 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Sistemų analizės katedra.
Keywords: Lietuvių kalba;Interaktyvi aplinka;Interaktyvių trimačių aplinkų valdymas,;Neuro grįžtamasis ryšys;Neuro-grįžtamojo ryšio priemonės;Smegenų-kompiuterio sąsaja;Interactive environment;Interactive three-dimensional environment control;Neurofeedback;Neurofeedback loop communication;Brain-computer interface
Abstract: Šiuo metu stebima, emocijomis valdomų smegenų - kompiuterio sąsajų BCI plėtra. Tokio tipo sąsajose yra realizuotas atributų ar objektų valdymas, tačiau jos nėra pritaikytos interaktyvių aplinkų ir pačios sistemos keitimui pagal kontekstą. Emocijomis valdomų adaptyvių sistemų nėra daug, arba jos nėra sukurtos kelių dirgiklių ar neparametriniam valdymui. Nėra tiksliai žinoma kaip jos galėtų būti realizuotos. Magistrinis darbas skirtas adaptyvių aplinkų tyrinėjimui, bandymams sukurti adaptyvią pagal emocijas prisitaikančią platformą ir taisykles tokių aplinkų kūrimui. Šio darbo tikslas sukurti trimates interaktyvias aplinkas, kurių elementai valdomi neuro-grįžtamojo ryšio priemonėmis. Siekiant šio tikslo, iškelti šie uždaviniai: remiantis ankstesnių tiriamųjų darbų patirtimi sukonstruoti interaktyvias trimates aplinkas su neuro-grįžtamojo ryšio valdomais elementais, sukurti eksperimentų planus, atlikti tyrimus ir analizę pateikti magistriniam darbui. Darbo tikslams pasiekti sukonstruota interaktyviai adaptyvi platforma, skirta natūraliam emocijų valdymui. Atlikti eksperimentai su išankstiniu veiksmų numatymu, su realia ir interaktyvia aplinka, ribojimais ir perėjimais. Tyrimo metu pastebėta emocinių būsenų kaita, priklausoma nuo dirgiklių. Dirgikliai gali būti valdomi biologiniais signalais.
During this time we are observing the expansion of research on brain–computer interface also known as BCI. These types of interfaces have realized how to control attributes and objects but they are not suited for interactive environment or to changing their system based on context. Brain–computer interfaces are not common and often they are not build with more then one sensor or non parametric management in mind. There is no definite knowledge on how these interfaces can be fully realized. This project will be used to explore adaptive environments, making attempts at creating such environments - platforms which would be able to readjust based on different emotions, and also rules required to create such environments. The aim of this project is to build 3D interactive environments, whose elements are controlled by means of neurofeedback. With this aim in mind the goal of this project is to use experience gained on previous works to construct aforementioned environment with elements controlled by using neurofeedback, also to plan tests and then to carry them out, and to submit results as part of Master’s degree final project. To achieve these aims a platform that adapts through interactions, build for natural control of emotions, was constructed. The tests were done with actions being predetermined, with both real and interactive environment, limitations and transitions. During the course of the experiment changes in the emotional state depending on stimuli were noticed. Stimulus can be controlled biological signals.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34526
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34526
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
evelina_radlinskaite_md.pdf3.22 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

3
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.