Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34524
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Šlikaitė, Arūnė
Supervisor: Vitkutė-Adžgauskienė, Daiva
Title: Web aplikacijų testavimo automatizavimas
Other Title: Automation of Web Application Testing
Extent: 96 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Web aplikacijos;Testavimas;Programinė įranga;Metodika;Scenarijai;Web application;Testing;Software;Methodology;Scenarios
Abstract: Vis tobulėjant šiuolaikinėms technologijoms ir spartėjant interneto ryšiui, atsiranda ir didesnis poreikis juo naudotis, naršyti po norimus tinklalapius, užpildyti dokumentus ar apmokėti sąskaitas. Naršant po internetinius puslapius ar pildant informaciją nėra išvengiamos sisteminės klaidos, dėl kurių sulėtėja darbas arba internetinis puslapis visai išsijungia. Internetinio puslapio programavimo metu didelis dėmesys skiriamas kokybės užtikrinimo specialistams, kurie turi užtikrinti tinkamą ir gerą programuojamo puslapio naudojimą. Šio darbo tikslas: suformuoti sprendimą, pateikti įrankių rinkinį ir metodiką pilnai automatizuotai web aplikacijų testavimo sistemai apimant saugumo, patogumo, grafinės vartotojo sąsajos, funkcionalumo, regresinio, našumo testavimo būdus. Šiame magistriniame darbe buvo suformuluota testavimo metodika, išnagrinėti testavimo scenarijai ir programinė įranga, skirta nuosekliam įvairių web aplikacijų ir aplikacijų pritaikytų tinklo paslaugų testavimui. Pagal atrinktą programinę įrangą buvo sudaryta klausimų anketa ir atliekamas tyrimas testuotojų grupėje. Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai yra testuojamos įvairios web aplikacijos, o suderinamumo ir grafinės vartotojo sąsajos testavimo metodų testavimui nėra naudojama jokia programinė įranga. Metodikos ir scenarijų formulavimo metu pastebėta, kad daugiausiai testavimo metodų ir programinės įrangos turi įvairios web aplikacijos, o testavimą rekomenduojama pradėti nuo funkcinio testavimo. Suformuluota metodika ir programinė įranga buvo bandoma atliekant eksperimentą ant įvairios web aplikacijos. Atliktas eksperimentas patvirtino iškeltą hipotezę, kad atliekant testavimą su programine įranga yra sutaupoma daugiau testavimo laiko nei tai būtu atlikta duomenis kopijuojant sparčiaisiais mygtukais ar įvedant rankiniu būdu.
With constant improvement of Internet technologies and increasing speed of communications, there is a greater demand for internet services, such as web page browsing, on-line document filling, bill payment, etc. Web page browsing or information submission related services usually cannot avoid systematic errors, thus slowing down processes or even forcing websites to stop working. When programming a website, strong focus is on quality assurance professionals, who are required to ensure proper and good quality of the designed websites. The aim of current thesis work is to suggest a set of tools and methodology for automated webapplication testing, covering security, compatibility, functionality, usability, graphical user interface, performance and regression testing methods. As a result of these master thesis, test scenarios and corresponding open-source software applicability was examined for consistent testing of different types of web applications, and, as a result, corresponding methodology for web application testing was formulated. A questionnaire was designed and a survey was conducted, showing how different web applications are being tested in reality, and what software is used for testing different aspects. When formulating the methodology and scenarios, it was observed that most of the testing methods and software are suitable for different web applications, and testing should always start from functional testing. The formulated methodology and selected tools were tested in an experiment conducted for different web applications. The experiment confirmed the hypothesis, that automated testing, using appropriate software, can save much time, compared to procedures based on manual data handling.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34524
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34524
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
arune_slikaite_md.pdf1.88 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

332
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.