Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34515
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vabalaitė, Auksė
Supervisor: Klebanskaja, Nina
Title: Turinio marketingo principais grįstas prekės ženklo vystymas: „Cozywood“ atvejis
Other Title: Content marketing principles based corporate brand development: “Cozywood” case
Extent: 108 p.
Date: 22-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Marketingo katedra
Keywords: Turinio marketingas;Korporatyvinio prekės ženklo vystymas;Istorijų pasakojimas;Content marketing;Storytelling;Corporate brand development
Abstract: Šio baigiamojo darbo tikslas – išanalizavus korporatyvinio prekės ženklo „Cozywood“ vizualaus turinio komunikaciją socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram, pateikti rekomendacijas įmonės „Cozywood“ esamo identiteto vystymui ir vizualinei komunikacijai. Teorinėje darbo dalyje analizuojama korporatyvinio prekės ženklo samprata ir vystymo procesas, išskiriant istorijų pasakojimo įrankį, kaip vieną iš esminių turinio marketingo formų, siekiant sėkmingo korporatyvinio prekės ženklo vystymo. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje yra aptariama tyrimo metodologija, kurią sudaro antrinių šaltinių analizės, giluminio interviu, kokybinės ir kiekybinės bei statistinės turinio analizės metodai. Toliau pristatomos socialinių tinklų Facebook ir Instagram, charakteristikos, statistiniai duomenys bei vidutinio vartotojų įsitraukimo skaičiavimo būdai dėl jų svarbos tolimesniame tyrime. Tuomet šioje darbo dalyje pristatomi atvejo analizės rezultatai, aptariant įmonės „Cozywood“ veikimo principus, o turinio analizės rezultatai parodo, kad nors korporatyvinis prekės ženklas „Cozywood“ socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram kuria ir komunikuoja kokybišką ir gražų vizualinį turinį, tačiau įrašų vizualizacijų nevienija bendra istorija, jis neteikia naudos vartotojui, daugiausiai publikuojamos produktus afišuojančios ir reklamuojančios įrašų vizualizacijos. Socialiniame tinkle Facebook vidutinis vartotojų įsitraukimas vertinamas kaip vidutinis, Instagram tinkle – kaip itin aukštas, tačiau abiejų socialinių platformų vizualinį turinį rekomenduojama koreguoti. Projektinėje darbo dalyje pristatomos korporatyvinio prekės ženklo „Cozywood“ turimo identiteto ir vizualinės komunikacijos rekomendacijos, pateikiami vizualinio turinio pavyzdžiai.
The aim of this thesis – to present some recommendations for existing identity development and visual communication to the „Cozywood“ company after analysis of communication of visual content in Facebook and Instagram social networks by corporate brand „Cozywood“. The theoretical segment of the thesis presents the analysis of corporate brand conception and process of development with the exception of storytelling tool as a one of the most fundamental content marketing forms on purpose of successful development of corporate brand image. Within the analytical segment of this thesis the methodology of research is being discussed, which is composed of these methods: the analysis of secondary sources, abyssal interview, qualitative, quantitative and statistical content analysis. Then the characteristics, statistics and average calculations of engagement rate of Facebook and Instagram social networks are being presented due to its significance in the further research. Then within this segment the results of secondary data analysis are being presented – operations of the “Cozywood” company are being introduced. After this, the results of content analysis are being presented, revealing the idea that despite the fact “Cozywood” corporate brand creates and communicates high quality visual content in Facebook and Instagram social network profiles, post visualizations do not have uniting story. Also the content of social platforms do not provide any benefits to consumers and mostly posts visualizations of product demonstration itself are being published. The average engagement rate in Facebook social network is indicated as average, and in Instagram social network – as very high. Although, the visual content of both social platforms are recommended to be adjusted. Within the practical part of this thesis, a few guidelines for existing “Cozywood” corporate brand identity and visual communication development are presented. Furthermore, some examples of visual content are also introduced.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34515
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34515
Appears in Collections:2017 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
aukse_vabalaite_ md.pdf4.69 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

99
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.