Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34513
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Nickus, Lukas
Supervisor: Vaškevičius, Egidijus
Title: Interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimas, naudojant garso signalus
Other Title: Generation of the dynamic interactive gaming environment using audio signals
Extent: 49 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Informatikos fakultetas. Taikomosios informatikos katedra
Keywords: Virtuali aplinka;Dinaminė aplinka;Kūrimas;Garsas;Virtual environment;Dynamic environment;Generation;Sound
Abstract: Šiame magistriniame darbe buvo pasiūlytas interaktyvios dinaminės žaidimo aplinkos generavimo metodas, naudojant garsinius signalus. Buvo tobulinamas ritmą aptinkantis algoritmas, sukurtas programinis kodas, vartotojui leidžiantis į virtualią aplinką įkelti garso failus iš savo muzikos bibliotekos. Taip pat buvo apibrėžta virtualios aplinkos koncepcija bei sugeneruota testinių aplinkų aibė. Tyrimo tikslams aibės buvo išskirtos į du tipus – dinamines bei statines. Dinaminių aplinkų kaita priklauso nuo duomenų, gautų iš vartotojo įkelto muzikos failo, statinė aplinka, neskaitant judančių priešų bei atsirandančių taškų objektų, yra visiškai nekintanti. Buvo detaliai apibūdinta virtualios aplinkos grafinė sąsaja, žaidimo pasaulyje egzistuojantys objektai, paaiškinta kaip veikia priešų bei taškų sistemos, muzikos įvestis bei patobulintasis ritmo atpažinimo algoritmas. Galiausiai apklausos metodu buvo atliktas vartotojo pasitenkinimo tyrimas, kurio metu buvo iškelta hipotezė, kad respondentų atsiliepimai turėtų būti geresni dinaminės virtualios aplinkos naudai. Anketa buvo sudaryta remiantis nauju Game User Experience Satisfaction Scale (arba GUESS) metodu, skirtu būtent žaidimų aplinkoms vertinti. Darbe keliama hipotezė pasitvirtino, tai leidžia tvirtinti siūlomo metodo patikimumą bei reikalingumą.
New interactive dynamic game environment generation method using acoustic signals was proposed in this master thesis. We have further developed rhythm detecting algorithm, developed source code allowing user to load audio files to the virtual environment straight from his music library. We have also defined concept of virtual environment and generates a set of test environments. For research purposes, set was divided into two types – dynamic and static. Dynamic environments` change depends on the data from user uploaded music file, however static environment is completely changeless, except for generation of moving enemies and generated point objects. Also described in detail was virtual environments graphical interface, the existing game world objects, we explained how enemy and points systems, music input and improved rhythm detection algorithms work. Finally, the survey was carried out measuring user satisfaction. The questionnaire design was based in new ew Game User Experience Satisfaction Scale (or GUESS) method, which was specifically created for gaming environments evaluation. We had hypothesis that respondents would respond more favorably for dynamic virtual environment. Hypothesis was proven correct, it confirms reliability and necessity of our proposed method for virtual environment generation.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34513
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34513
Appears in Collections:2017 m. (IF mag.)

Files in This Item:
lukas_nickus_md.pdf2.71 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

252
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

4
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.