Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/34506
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Abbasova, Mahnur
Supervisor: Tutlys, Vidmantas
Title: Career prospects of the university graduates and companies` approaches to their recruitment: the case of Azerbaijan
Other Title: Universiteto baigimo karjeros perspektyvos bei įmonių požiūris į galimybes jiems įsidarbinti Azerbaidžiano atveju
Extent: 85 p.
Date: 23-May-2017
Event: Vytauto Didžiojo universitetas. Socialinių mokslų fakultetas. Edukologijos katedra
Keywords: Career prospects of the university graduates;Companiesʼ approaches to graduatesʼ recruitment;Universitetų absolventų karjeros perspektyvos;Įmonių taikomos absolventų pritraukimo priemonės
Abstract: This research explores career prospects of the university graduates and companiesʼ approach to their recruitment. It firstly examines graduatesʼ approach in finding highly-rewarded and prospects job and their attempts on the way of possessing such employment. For this purpose 102 respondents from Azerbaijan were inquired and data were analyzed on SPSS Software. Following this, representatives of Azerbaijani companies were interviewed with the intention to disclose their corporate strategies, tools and techniques to attract highly qualified graduates. This research has contributed to reveal how companies define their strategies in recruiting graduates, which factors impact on their strategy, how they communicate and cooperate with universities and graduates, which policy influence on recruitment methods. The study disclosed that the most important priorities of graduates is getting an opportunity to attain work experience, work placement and a variety of soft skills in order to be rewarded prospects career. In turn, employers expect from graduates to be able to communicate in native and foreign languages, will have technological skills, will be able to work with clients, to possess business and entrepreneurship skills with the intention to pick up the brightest candidates for the advertised position. According to graduates one of the biggest challenges in getting employment is to meet the employersʼ work experience requirements, whereas company representatives stress that the work experience is not the most important requirement, because graduates are recruited through scholarship and internship programs.
Šiuo tyrimu siekiama atskleisti universitetų absolventų karjeros perspektyvas ir jų sąsajas su įmonių taikomomis absolventų įdarbinimo strategijomis. Iš pradžių tyrinėjami absolventų veiksmai ir priemonės ieškant perspektyvių įsidarbinimo galimybių bei jų pastangos rasti patrauklių darbo vietų. Todėl buvo atlikta 102 Azerbaidžano aukštųjų mokyklų absolventų anketinė apklausa, kurios duomenys išanalizuoti naudojant SPSS programą. Po šio tyrimo interviu būdu buvo apklausti Azerbaidžano įmonių atstovai, siekiant atskleisti įmonių taikomas strategijas, priemones ir metodus pritraukti aukštos kvalifikacijos absolventus. Šis tyrimas padėjo atskleisti, kaip įmonės apibrėžia savo taikomas absolventų pritraukimo strategijas, kokie veiksniai daro poveikį strategijoms ir priemonėms pasirinkti, kaip įmonės bendrauja ir bendradarbiauja su universitetais ir absolventais šioje srityje, kokia yra įmonių politika absolventų atrankos srityje. Tyrimas atskleidė, kad svarbiausi absolventų prioritetai ieškant darbo yra galimybė įgyti darbo patirties, įsidarbinti ir įgyti įvairių bendrųjų gebėjimų, reikalingų tolesnei karjerai. Darbdaviai iš geriausių atrenkamų absolventų tikisi, kad jie gebės bendrauti gimtąja ir užsienio kalbomis, turės technologinių įgūdžių, gebės dirbti su klientais, bus verslūs ir išmanys verslo vadybą. Absolventų nuomone, vienas iš didžiausių iššūkių siekiant įsidarbinti yra patenkinti darbdavių keliamus darbo patirties reikalavimus, nors įmonių atstovai pabrėžia, kad darbo patirtis nėra svarbiausias reikalavimas, nes absolventai yra samdomi taikant praktikos įmonėje programas, o daliai studentų įmonės steigia studijų stipendijas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/34506
https://hdl.handle.net/20.500.12259/34506
Appears in Collections:2017 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
mahnur_abbasova_md.pdf1.01 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

224
checked on Sep 6, 2020

Download(s)

2
checked on Sep 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.