2. Vadovėliai, mokomosios ir metodinės priemonės / Textbooks, educational and methodical means

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 344
 • Stumbrienė, Virginija
  ;
  Kaškelevičienė, Aurelija
  Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2020
 • book ; ; ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2022
  Techniškųjų mokslų studentams teorinė mechanika yra ne tiek studijų tikslas, kiek priemonė praktikoje pasitaikantiems uždaviniams spręsti. Labai svarbu žinoti ir mokėti taikyti praktikoje mechanikos dėsnius ir metodus, nes pereiti nuo konkretaus uždavinio prie jo matematinio formulavimo yra nelengva. Autoriai, remdamiesi teorinės mechanikos kurso dėstymo patirtimi, parašė mokomąją knygą „Teorinės mechanikos dėsnių taikymas inžinerijoje“. Šiame leidinyje pateikta visų dalyko dalių – statikos, kinematikos ir dinamikos – sunkiau suvokiami teoriniai bei praktiniai klausimai. Ši mokomoji knyga skirta mechanikos profilio studentams. Ja galės pasinaudoti ir kitų profilių studentai, studijuojantys teorinę mechaniką.
 • book ; ;
  Vytauto Didžiojo universitetas, 2022
  Leidinyje pristatomi nauji lietuvių kalbos mokymuisi skirti elektroniniai ištekliai, parengti 2017–2020 m. vykdant projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. Mokomasis lietuvių kalbos tekstynas, Mokinių tekstynas ir Mokomasis lietuvių kalbos vartosenos leksikonas viešai prieinami portale https://kalbu.vdu.lt/. Šiame leidinyje išsamiai aprašyta, kaip šie ištekliai parengti, kaip jie galėtų būti panaudoti gimtakalbių ir negimtakalbių mokymo(si) procese, kokius tyrimus būtų galima atlikti juos naudojant.
    82
 • ;
  Fedosiukas, Olegas
  ;
  Gutauskas, Aurelijus
  ;
  ; ; ; ; ; ; ;
  Gulbinienė, Inesa
  ;
  ;
  Bereikienė, Daiva
  Vytauto Didžiojo universitetas, 2022
  Trijų Lietuvos teisės mokyklų (Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto) autorių kolektyvo tikslas – parengti vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms. Atnaujintas vadovėlis praturtintas nauja teismų praktika, pasikeitusiomis baudžiamojo kodekso normomis, papildomais autorių pamąstymais.
 • book ;
  Fedosiukas, Olegas
  ;
  ;
  Gutauskas, Aurelijus
  ;
  ; ; ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  Trijų Lietuvos teisės mokyklų – VDU, MRU ir VU autorių kolektyvo tikslas – parengti būtent vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms. Todėl vadovėlyje, prieš pateikiant atskirų nusikalstamų veikų koncepcinį apibūdinimą ir aiškinant konkrečius jų požymius, formuluojamos situacinės fabulos su klausimais, kaip reikėtų jas vertinti, ar jos atitinka nusikalstamos veikos požymius, ar teisingai asmuo apkaltintas ar, atvirkščiai, išteisintas, ar pagrįstai jam inkriminuotas vienas ar kitas kvalifikuojantis požymis ir pan. Tikimės, kad toks medžiagos pateikimo metodas studentams leis pajusti baudžiamosios teisės normų veikimo mechanizmą ir šiek tiek „pabūti“ tyrėjais, prokurorais, advokatais ir teisėjais, kurie nuolat susiduria su būtinumu atsakyti į tokius ar panašius klausimus. Kartu tikimės, kad šios fabulos taps aktyvaus studentų aptarimo objektu seminarų ir diskusijų metu.[...]
    890  518