5. Ataskaitos / Reports

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • research report
  Galkienė, Alvyra
  ;
  Monkevičienė, Ona
  ;
  Kaminskienė, Lina
  ;
  Krikštolaitis, Ričardas
  ;
  Ivanova, Ilze
  ;
  Navaitienė, Julita
  ;
  Miltenienė, Lina
  ;
  Melienė, Rita
  ;
  Rutkienė, Aušra
  ;
  Kasperiūnienė, Judita
  ;
  Ignatova, Natalija
  ;
  Rimienė, Vaiva
  ;
  Käsper, Maile
  2022
  Šis tyrimas yra skirtas mokinių patiriamų emocinių ir edukacinių sunkumų mišrioje, kontaktinėje ir nuotolinėje mokymosi aplinkoje, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą COVID-19 sąlygomis, įveikos būdų ir mokinių pasiekimų gerinimo analizei. Modeliuojami ir pasiūlomi įrodymais pagrįsti emocinės bei edukacinės aplinkos kūrimo variantai, lemiantys visavertį ugdymo prieinamumą visiems mokiniams įprastomis, COVID-19 ar kitomis ekstremaliomis sąlygomis.
    102  127