Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/144892
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Černiauskienė, Živilė
Title: Fuel preparation and thermochemical conversion analysis of coarse-energy crops
Other Title: Stambiastiebių energetinių augalų paruošimo kurui ir termocheminės konversijos analizė
Extent: 36 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-Sep-2021
Keywords: Biomasė;Stambiastiebiai energetiniai augalai;Emisijos;Termocheminė konversija;Įvertinimas;Coarse-energy crops;Biomass;Thermochemical conversion
Abstract: In northern European countries, forest wood is an important part of bioenergy. However, these forest timber resources are limited and needed in a variety of industries. Therefore, it is very important to have as many non-food crops as possible that could be suitable and efficient sources of renewable energy. Lithuanian climatic conditions are favourable for the cultivation of coarse herbaceous and woody energy crops. Crops planted in early spring can be used for energy purposes and bioenergy production as early as autumn. The aim of the work – to investigate the efficiency of biofuel conversion of coarse-energy crops into thermal energy by assessing their cultivation, physical-thermal properties, biofuel preparation processes, and environmental impact in terms of emissions. Coarse-energy group crops studied were mugwort (Artemisia dubia Wall.), namely Miscanthus (Miscanthus×giganteus) and fibrous hemp (Cannabis sativa L.). A complex assessment of the energy and environmental efficiency of biomass of coarse-energy crops (Artemisia dubia Wall., Miscanthus×giganteus and Cannabis sativa L.) were performed. A methodology has been developed and applied to determine the composition and amount of pollutants emitted in the biomass of energy crops during the thermochemical conversion.
Šiaurės Europos šalyse miško mediena yra svarbi bioenergijos dalis. Tačiau šie miško medienos ištekliai yra riboti ir reikalingi įvairiose pramonės srityse. Todėl labai svarbu turėti kuo daugiau nemaistinių augalų, kurie galėtų būti tinkami ir efektyvūs atsinaujinančios energijos šaltiniai. Lietuvos klimato sąlygos yra palankios stambiastiebiams žoliniams ir sumedėjusiams energetiniams augalų auginti. Ankstyvą pavasarį pasodinti augalai, jau rudenį gali būti naudojami energetikos tikslais ir bioenergijos gavybai. Darbo tikslas – ištirti stambiastiebių energetinių augalų biokuro konversijos į šiluminę energiją efektyvumą, įvertinant jų auginimą, fizines, chemines ir šilumines savybes, biokuro paruošimo procesus ir poveikį aplinkai emisijų požiūriu. Buvo tirti stambiastiebių energetinių augalų grupei priklausantys augalai: pavėsiniai kiečiai (Artemisia dubia Wall.), drambliažolės (Miscanthus x giganteus) ir pluoštinės kanapės (Cannabis sativa L.). Atliktas kompleksinis stambiastiebių energetinių augalų (pavėsinių kiečių, drambliažolių ir pluoštinių kanapių) biomasės energetinio ir aplinkosauginio efektyvumo vertinimas. Sukurta ir pritaikyta metodika, skirta energetinių augalų biomasėje išsiskiriančių teršalų sudėčiai ir jų kiekiui nustatyti termocheminės konversijos metu. Apibendrinant gautus tyrimų rezultatus buvo parengtos rekomendacijos gamybai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/144892
Affiliation(s): Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA ŽŪIF dak.)

Files in This Item:
zivile_cerniauskiene_ds.pdf1.02 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.