Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/132
Type of publication: Knyga / Book
Title: Lietuviškojo identiteto trajektorijos
Other Title: The trajectories of Lithuanian identity
Extent: 188 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus
Date: 2008
Keywords: Nacionalinis charakteris;Tapatumas;Globalizacija;Tauta;National character;Identity;Globalization;Nation
ISBN: 978-609-467-143-2
Abstract: Tai antropologinė-sociologinė studija apie globalizacijos paveiktos lietuviškos tapatybės kontūrus. Knygos sudarytojai siūlo bet kokį kalbėjimą apie tautinę tapatybę pradėti nuo prielaidos, kad nebuvo ir nėra vieno ir nekintančio lietuviškumo modelio tačiau, kad ir kokie įvairūs bei paslankūs būtų tapatybės pavidalai, iš jų susiklosto tauta. Ši studija – tai bandymas tyrimų pagrindu atsakyti į klausimą, ką šiandien reiškia būti lietuviais.
This is an anthropological-sociological study of Lithuanian identity contours that are affected by the globalization. Compilers of the book suggests to start to talk about the national identity with the assumption that there are and there were no single and invariable Lithuanian model, however, no matter how various and movable would be the forms of identities, the nation consists of them. This study is an attempt to answer to the question – what does it mean to be Lithuanian today, on the ground of research.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/132
Affiliation(s): Knyga parengta vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotą projektą „Lietuvių tautinės tapatybės raiškos būdai: socialinė atmintis, kultūrinis tęstinumas ir kaita globalizacijos sąlygomis“, sut. Nr. C-29/2006. Apsvarstyta ir rekomenduota spausdinti Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto tarybos posėdyje 2007 01 22 (protokolo Nr. 4).
Appears in Collections:1. Monografijos, studijos / Monographs, studies

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

368
checked on Dec 9, 2019

Download(s)

1,096
checked on Dec 9, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.