Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131959
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Ličkus, Tadas
Title: Miesto konstruktoriaus žaidimo pagrindinių mechanikų parengimas
Other Title: Preparation of main city builder game mechanics
Extent: 46 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Miesto;City;Konstruktoriaus;Builder;Mechanikos;Mechanics
Abstract: Šiandien žaidimų rinka pilna įvairių sprendimų siekiančių išpildyti įvairiausius vartotojų poreikius. Rinkoje esančių produktų gausa ir įvairovė stebina, dažnai gali pasirodyti, kad gali rasti viską, tačiau būna momentų, kai susiduriama su situacija, kai nėra tinkamo sprendimo. Tokiu atveju, galima arba ieškoti kitokio sprendimo, sprendimą susikurti pačiam, arba nespręsti problemos, poreikio. Tokia situacija iškilo ieškant potencialių sprendimų miesto konstruktoriaus projektui, neradus poreikius atitinkančių pasiūlymų Unity parduotuvėje buvo iškelti du variantai, arba, pamiršti apie tokią sistemą, arba kurti pačiam. Todėl buvo nuspręsta, panaudojant žaidimų variklį Unity parengti pagrindines miesto konstruktoriaus mechanikas, kurių pagalba būtu galima realizuoti norimą mieto konstruktorių. Iškeltas tikslas, kad būtu galima statyti kelius, vandens ir elektros linijas, namus ir specialios paskirties pastatus. Pasirinkimų meniu būtu patogus ir funkcionalus, o sistemos elementai atliktu pasirinktus skaičiavimus. Bakalaurinio darbo metu parengtos mechanikos leidžia atlikti šias esmines miesto konstruktoriaus funkcijas
Nowadays game market is full of different solutions which seeks to fulfil variety of users demands. The abundance and variety of products on the market is surprising, it can often turn out that you can find everything, but there are moments when you are faced with a situation where there is no right solution. In this case, one can either look for a different solution, a solution to create one's own, or not to solve the problem. Such a situation arose in search for potential solutions for the city builder project, when no suitable offers were found in the Unity store, two options were put forward, either, forgetting about such a system, or creating it yourself. Therefore, it was decided to use the game engine Unity to develop the main mechanics of the city constructor, with the help of which it would be possible to realize the desired city constructor. The aim is to build roads, water and electricity lines, houses and special purpose buildings. The options menu would be convenient and functional, and the system elements would perform the selected calculations. The mechanics developed during the bachelor's thesis allow to perform these essential functions of a city constructor.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131959
Affiliation(s): Informatikos fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (IF bak.)

Files in This Item:
Tadas_Ličkus_bd.pdf1.58 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.