Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131931
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Narkevičius, Karolis
Title: Transportavimo veiklos tobulinimas UAB ,,Unlimited Carrier"
Other Title: Transportation service improvement of CJSC ,,Unlimited Carrier"
Extent: 50 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Krovinių vežimas;Unlimited Carrier;Transportavimo veiklos tobulinimas;Transporation improvement;Transportas;Transport performance improvement
Abstract: Temos aktualumas. Geriausios tiekimo grandinės ir logistikos kompanijos JAV gali pasirūpinti pervežimo paslaugomis, neatsižvelgiant į jų dydį. JAV logistikos ir tiekimo grandinės bendrovių komandą turėtų dažnai patyrę specialistai, kurie reaguoja į savo klientų poreikius. Maža to, žinomos tiekimo grandinės kompanijos JAV gali teikia didžiulį paslaugų asortimentą, įskaitant krovinių ekspedijavimą, sandėliavimą, projektų logistiką ir muitinės formalumus bei pan. Todėl siekiant išsilaikyti konkurencingoje aplinkoje mažesnė logistikos įmonė turi tobulinti savo veiklą. Darbo tikslas – išanalizavus UAB „Unlimited Carrier“ transportavimo veiklos organizavimą, pateikti gerinimo pasiūlymus. Siekiant pasiekti darbo tikslą atskleista krovinių transportavimo veiklos organizavimo teoriniai aspektai, ištirta krovinių transportavimo veiklos ypatumai ir nustatyta jos tobulinimo galimybes UAB „Unlimited Carrier“ įmonėje, parengtas ir pagrįstas kompleksinis krovinių transportavimo veiklos tobulinimo planas UAB „Unlimited Carrier“ įmonėje. Darbe atliekama mokslinių šaltinių analizė, SSGG bei PEST analizės ir klientų paslaugų vertinimo tyrimas. Apibendrinus PEST analize matome, kad UAB ,,Unlimited Carrier“ yra stipriai įtakojama ekonomikos pokyčių, todėl ji nuolat turi tobulinti savo transportavimo veiklą. Įmonės pagrindinės stiprybės - puikūs santykiai su esamais klientais, stipri padėtis rinkoje bei turimi sandėliai su įrengta temperatūros kontrole. Tiek klientų apklausa, tiek atlikta SSGG analizė rodo, kad “Unlimited Carrier“ teikiamos paslaugos atitinką klientų poreikius, tačiau transportavimo veikla yra tobulinta. Tobulinant transportavimo veiklą įmonė „Unlimited Carrier“ pirmiausiai turi tobulinti administracijos darbuotojų darbą didinant jų motyvaciją bei priimant naujų kvalifikuotų darbuotojų, atnaujinti transporto parką bei klientai norėtų būti informuojami elektroniniu būdu apie krovinių buvimo vietą ir būklę.
Relevance of the topic. The best supply chain and logistics companies in the U.S. can provide transportation services, regardless of their size. A team of U.S. logistics and supply chain companies should often have experienced dispatchers who provide excellent services to their customers. Not only that, well-known supply chain companies in the US can provide a broad range of services, including freight forwarding, warehousing, project logistics and customs formalities, and so on. Therefore, to succeed in a competitive environment, smaller logistics company need to improve their operations. The aim of the work is to analyze the possibilities of improving the logistics process after analyzing the possibilities of improving cargo transportation in CJSC “Unlimited Carrier”. Due to the fact that a complex plan for the improvement of cargo transportation activities has been prepared and substantiated in the company PLC ,,Unlimited Carrier“, the theoretical aspect of the organization of cargo transportation activities in the company PLC ,,Unlimited Carrier’’ must be improved. The analysis of scientific sources, SWOT and PEST analysis and customer research are performed in the work. Summarizing the PEST analysis, we see that PLC Unlimited Carrier has a strong influence on the stages of the economy, so it must constantly improve its transport activities. The company's main strengths are excellent relationships with existing customers, the strongest position in the market and available warehouses with temperature control. Both the customer survey and the SWOT analysis show that Unlimited Carrier “provides services that are necessary for everyone, but transportation activities are improved. "Improving the transportation activity" "Unlimited Carrier" must first improve the workforce of administrative staff, based on the qualifications of new employees, updating the fleet and the customer, in order to be informed about the electronic location and condition of cargo. Keywords: logistics, freight transport, transport, service, transport performance improvement.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131931
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
karolis_narkevicius_bd.pdf2.23 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.