Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131890
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatikos inžinerija / Informatics engineering (T007)
Author(s): Ema, Jazbutytė
Supervisor: Robertas, Matusa
Title: SNMP agento realizacija įterptinėje sistemoje
Other Title: SNMP agent implementation in embedded system
Extent: 42 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: SNMP agentas;SNMP agent;MIB;MIB;Tinklo protokolas;Network Protocol
Abstract: Turimas įrenginys su specializuota Linux operacine sistema (PLC duomenų koncentratorius surenkantis rodmenis iš elektros skaitiklių), kuriam reikia pritaikyti SNMP agentą, jo realizacijai pirminiai darbai buvo: apžvelgti SNMP protokolo darbo principus, pasirinkti tinkamus įrankius ir suprojektuoti MIB medį. Renkant informaciją, lyginant gautus pavyzdžius iš dėstytojo, renkantis tinkamiausius įrankius, buvo sukurtas enterprise MIB ir suprojektuotas MIB medis pagal turimo įrenginio (DC12U) parametrus. Bakalaurinio darbo tikslas: realizuoti SNMP agentą. Paprastojo interneto valdymo protokolo agento kūrimo pirmasis žingsnis buvo SNMP daemon, kuris veikia kaip agentas, tačiau yra tik foninis serverio procesas. Galutinio agento realizacijai buvo pasirinktas „WebNMS Agent Toolkit C Edition“ kūrimo įrankis. Sukurtam agentui ištestuoti yra naudojama SNMPwalk.
A device with a specialized Linux operating system (PLC data concentrator that collects readings from electricity meters) was selected, for which an SNMP agent must be applied. The aim of the course work was: to review the working principles of SNMP protocol, to choose the appropriate tools and to design the MIB tree. By collecting information, comparing the obtained samples from the lecturer, selecting the most appropriate tools during the course work, an enterprise MIB was created and the MIB tree was designed according to the parameters of the available device (DC12U). The aim of the bachelor's thesis: to implement an SNMP agent. The first step in creating a simple Internet management protocol agent was an SNMP daemon that acts as an agent, but is only a background process for the server. ‘The WebNMS Agent Toolkit C Edition’ development tool was chosen for the final implementation of the protocol agent. SNMPwalk is used to test the generated agent.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131890
Appears in Collections:2021 m. (IF bak.)

Files in This Item:
ema_jazbutyte_bd.pdf1.53 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.