Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131864
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kasperas, Virginijus
Title: "X" įmonės logistinių procesų valdymo gerinimas
Other Title: Improving the management of "X" companies logistical processes
Extent: 53 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Logistika;Management of the company's;Logistiniai procesai;Logistics;Logistinių procesų valdymas;Logistical processes
Abstract: Tyrimo objektas – įmonės logistinių procesų valdymas. Darbo tikslas - išanalizavus logistinių procesų valdymą teoriniu aspektu ir atlikus empirinį tyrimą pateikti siūlymus „X“ įmonės logistinių procesų valdymo gerinimui. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti logistinių procesų valdymo teorinius aspektus; 2) ištirti „X“ įmonės logistinių procesų valdymo ypatumus; 3) pateikti siūlymus „X“ įmonės logistinių procesų valdymo gerinimui. Darbo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, įmonės dokumentų analizė, pusiau struktūrinis interviu, SSGG, Porterio penkių jėgų analizės, grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai:  Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti įmonės logistinės veiklos valdymo teoriniai aspektai, pateikiama logistikos samprata ir esmė, aptariamas logistinių procesų valdymas, logistinių ir gamybinių procesų ryšiai.  Antroje dalyje aprašoma „X“ įmonės veiklos specifika, analizuojama vidinės ir išorinės aplinkos įtaka įmonės veiklai, aprašomi logistiniai procesai, pateikiama tyrimo metodika ir identifikuojamos logistinių procesų valdymo gerinimo galimybės.  Trečiojoje dalyje pateiktos „X“ įmonės logistinių procesų valdymo klaidų priežastys, suformuluoti siūlymai „X” įmonės logistinių procesų valdymo gerinimui.
Research object – management of the company's logistical processes. Aim of the Final Project – to submit the proposals for improving the management of "X" companies logistical processes after analysing the management of logistical processes from a theoretical point of view and conducting empirical research. Objectives of the Final Project: 1) analyse theoretical aspects of the management of logistical processes; 2) to investigate the peculiarities of management of "X" companies logistical processes; 3) submit proposals to improve the management of "X" companies logistical processes. Research methods: analysis of scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of statistical data, analysis of company documents, semi-structural interview, SWOT, Porter’s five-force analysis, methods of graphical depiction. Research Results:  The first part of the work analyzes the theoretical aspects of the company's logistics management, presents the concept and essence of logistics, and discusses the management of logistics processes, the relationship between logistics and production processes.  The second partdescribesthespecificsof "X" companies activities, analyzestheimpact of the internal and external environment on the company's activities, describes the logistics processes, presents the research methodology and identifies opportunities to improve the management of logistics processes.  The third part presents the causes of errorsinthemanagementof "X" companies logisticalprocessesand also formulates suggestions for improving the management of the company's logistical processes
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131864
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
virginijus_kasperas_bd.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.