Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131849
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lukštaitė, Raminta
Supervisor: Danilevičius, Eugenijus
Title: Žmogaus gyvybės vertė pagal Katalikų Bažnyčios mokymą ir jo panaudojimo galimybės abortų prevencijai (remiantis skirtingo amžiaus moterų požiūrio tyrimu)
Other Title: The value of human life according to the teachings of the Catholic Church and the possibilities of its use to prevent abortions (based on a study of women attitudes in different age groups)
Extent: 36 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Žmogaus gyvybės vertė;Value of human life;Abortų prevencija;Abortion prevention;Katalikų Bažnyčios mokymas;Teaching of the Catholic Church
Abstract: Šiuolaikiniame kintančiame pasaulyje, kai gyvenimo kokybė išreiškiama ekonominiu efektyvumu, besaikiu vartojimu, pagrindu tampa fizinis grožis bei malonumai, žmonės dažnai jaučiasi nesaugūs. Tame nesaugume yra tai, kas giliausiai žmogiška, tai - tiesos ieškojimas, laisvės alkis, grožio ilgesys, sąžinės balsas. Todėl vis svarbesnis ir aktualesnis tampa krikščioniškasis mokymas apie žmogaus gyvybės vertę. Literatūros analizė atskleidė, kad žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama Dievo dovana, niekas neturi teisės kėsintis į kito gyvybę, o abortai yra sunki nuodėmė, kuri turi labai didelių, ilgai išliekančių pasekmių. Remiantis empirinio tyrimo rezultatais galima teigti, kad daugumos respondenčių požiūriai į žmogaus gyvybės sampratą ir abortus sutampa ir yra artimi Katalikų Bažnyčios mokymui. Ori moteris, kuri gerbia gyvybę, - tai matome vidutinio ir vyresniojo amžiaus moterų atsakymuose. Moterų gyvybės ir abortų sampratos skirtumai: jaunesnio amžiaus mergina abortą priėmė kaip natūralų reiškinį žmogaus gyvenime ir problemos sprendimą.
In today's changing world, where quality of life is expressed in terms of economic efficiency, wanton consumption, and physical beauty and pleasure, such world often makes people feel insecure. Such insecurity reveals what is most deeply human: the search for truth, the hunger for freedom, the longing for beauty, the voice of conscience. This is why Christian teaching on the value of human life is becoming increasingly important and relevant. The literature analysis has shown that human life is a sacred and inviolable gift from God, that no one has the right to infringe, and that abortion is a grave sin that has severe and long-lasting consequences. Based on the results of the empirical study, we can state that the majority of the respondents' views on the concept of human life and abortion are consistent and close to the teachings of the Catholic Church. The results of middle-aged and older women revealed that a dignified woman is the one who respects life. Differences in women's concept of life and abortion: the younger women accept abortion as a natural phenomenon in human life and accept it as a solution to the problem.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131849
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
raminta_lukstaite_bd.pdf806.88 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.