Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131840
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Bakaliuk, Anton
Supervisor: Čeidaitė, Gintarė
Title: Žaidimo Kūrimas naudojant SFML
Other Title: Development of Game using SFML
Extent: 27 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Game Development;Žaidimo Kūrimas;SFML;SFML
Abstract: In bachelor thesis I will be developing a small 2D maze-style game using SFML. It will be described what is game engine, libraries for game development. Which are popular and how they differ from each other. Choice of C++ language for game development will be explained, analyzed briefly tools that are similar to SFML for comparison, or describing modern tools used in nowadays game development built on C++. Specifically I will be comparing and explaining UE4 and SDL, their const and pros Most of functionality and classes are here done using pre-built classes, templates included in SFML. I will be covering rendering process, resource management of elements such as: texture, sprites, objects: hero, bandit, maze and explaining them on level I found sufficient enough to understand the purpose of their roles in game mechanism. Developing game states for handling different cases and scenarios.
Bakalauriniame darbe kursiu mažą 2D labirinto stiliaus žaidimą naudodamas SFML. Bus aprašyta, kas yra žaidimų variklis, bibliotekos žaidimų kūrimui. Kurie yra populiarūs ir kuo jie skiriasi. C ++ kalbos pasirinkimas žaidimų kūrimui bus paaiškintas, trumpai išanalizuotas įrankiai, kurie yra panašūs į SFML palyginimui, arba aprašyti šiuolaikiniai įrankiai, naudojami šių dienų žaidimų kūrime, paremtuose C ++. Konkrečiai aš palyginsiu ir paaiškinsiu UE4 ir SDL, jų konstatus ir privalumus. Dauguma funkcijų ir klasių čia atliekamos naudojant iš anksto sukurtas klases, šablonus, įtrauktus į SFML. Aš aptarsiu atvaizdavimo procesą, išteklių valdymą, tokius kaip: tekstūra, spritai, objektai: herojus, banditas, labirintas ir paaiškinsiu juos lygiu, kurio man pasirodė pakankamai, kad suprasčiau jų vaidmens žaidimo mechanizme tikslą. Žaidimų būsenų, skirtų įvairiems atvejams ir scenarijams tvarkyti, kūrimas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131840
Appears in Collections:2021 m. (IF bak.)

Files in This Item:
Bachelor_Hero.rar97.68 MBUnknown   Restricted AccessView/Open

Bachelor work project on topic Game Development using SFML

Bachelor_Thesis_Anton_Bakaliuk.pdf1.52 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Bachelor Thesis on topic Game Development using SFML

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons