Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131838
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Urbaitis, Mantas
Supervisor: Čerka, Paulius
Title: Ar Lietuvoje, taikant privalomojo sveikatos draudimo apmokestinimą, nėra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas?
Other Title: Is the application of compulsory health insurance is not the violation of the principle of equality in Lithuania?
Extent: 50 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Privalomasis sveikatos draudimas;Compulsory health insurance;Mokestinė našta;Tax liability;Lygiateisiškumas;Equality
Abstract: Šio darbo tikslas yra įsiaiškinti ar taikoma mokestinė našta privalomajame sveikatos draudime nepažeidžia lygiateisiškumo principo. Pirmajame skyriuje nagrinėjama lygiateisiškumo samprata, kurioje yra išskiriamos lygybės sudedamosios dalys socialiniuose koncepcijose. Pasitelkia mokslinius tyrimus nustatėme kokią svarbą sudaro lygybės principas siekiant visuotinės gerovės. Visuomenės požiūris į lygybės samprata taip pat keitėsi, todėl buvo analizuojama ar taikomi socialiniai sistemos modeliai atitinka lygiateisiškumą. Nacionalinės bei Europos Sąjungos teismų praktikose atliktos analizės, kuriose sprendžiami lygiateisiškumo principo pažeidimai, taip nustatant objektyvias priežastis, kurios lemia lygybės principo pažeidimą. Toliau nagrinėjama privalomojo sveikatos draudimo sistema, kurioje išskiriami sveikatos draudimo modeliai, taip siekiant įsiaiškinti koks modelis užtikrina socialinę gerovę. Pasitelkia išanalizuotas lygybės koncepcijas lyginsime ar patiriama mokestinė našta tarp socialinių grupių, sudaro prielaidas nustatyti lygiateisiškumo pažeidimą privalomajame sveikatos draudime. Esminis sveikatos draudimo tikslas yra užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prienamumą visoms socialinėms grupėms, taip sukuriant socialinę gerovę. Sveikata nurodoma kaip objektyvioji priežastis, kuri pateisina tikslą. Taikant lingvistinį metodą, pateikiama koks socialinis santykis egzistuoja privalomajame sveikatos draudime tarptautiniu bei nacionaliniu lygmeniu. Nurodoma, kaip yra užtikrinamas lygiateisiškumas socialiniuose mokesčiuose dirbant dviejose valstybėse. Taip pat nagrinėjama, ar esant tarptautiniui elementui taikoma mokestinė našta sudaro lygias galimybes asmeniui gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Apžvelgus visuomenės gerovės pasiektus rezultatus nustatysime, ar taikoma mokestinė našta atitinka lygiateisiškumo principą. Analizuojant pensijų kaupimo įstatymą, užsienio taikomas sistemas, lyginsime, kas sudaro lygias galimybes užsitikrinti senatvės pensiją, kuri užtikrintų visuotinę gerovę. Moksliniame darbe susisteminti svarbiausi kriterijai, kurie leistų nustayti darbe nagrinėjamą problemą.
The aim of this work is to find out whether the applied tax burden in compulsory health insurance does not violate the principle of equality. The application of the tax burden on health insurance is an obligation imposed by the state which provides social security. Increasing social exclusion is accompanied by inequalities that raise questions about whether the social system in place provides equal opportunities for the common good. The changing concepts of equality create new preconditions for assessing equality in the current period. The system of compulsory health insurance, which distinguishes health insurance models, will be examined below, with the aim of comparing which model ensures social welfare. Using case law, legal literature, equality concepts established at work it was compared whether there is a tax burden between social groups, thus creating preconditions for establishing a violation of equality in compulsory health insurance. The social relationship in compulsory health insurance at the international and national level is presented. How to ensure equality in social taxes when working between two states. Each state regulates social taxes in accordance with its established policy, which must comply with the general tax regulations of the European Union.The most important criteria systematized in the research work, which would allow to determine the problem examined in the work, whether the applied tax burden in compulsory health insurance does not violate the principle of equality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131838
Appears in Collections:2021 m. (TF mag.)

Files in This Item:
mantas_urbaitis_md.pdf576.15 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.