Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131837
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Spučys, Žilvinas
Supervisor: Švarplys, Andrius
Title: Kairės-dešinės politinis konfliktas JAV žiniasklaidoje prezidento Trumpo kadencijos metu
Other Title: Political conflict between the left and the right In the US media during the presidency of Donald Trump
Extent: 48 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: JAV;Žiniasklaida;Konfliktas;Šališkumas;USA;Media;Conflict;Bias
Abstract: Dėl didelio politinio susipriešinimo JAV visuomenėje, politinis konfliktas išsiplėtė į daugelį gyvenimo sferų. Itin aiškiai šį susipriešinimą pastebėti galima JAV žiniasklaidoje, kuria pasitiki vis mažesnė visuomemės dalis. Viešajame diskurse žiniasklaidos priemonės dažnai kategorizuojamos pagal jų palaikomas politines idėjas ar partijas, tačiau tokie šališkumo kaltinimai beveik niekada nebūna atvirai pripažįstami pačių žiniasklaidos priemonių. Šiame darbe siekiama šiuos kaltinimus šališkumu įrodyti arba paneigti, nagrinėjant žiūrimiausiu paros metu rodomas populiariausių JAV informacinių televizijos kanalų laidas. Taip pat siekiama patikrinti žiniasklaidos vaidmenį politinio konflikto formavime ir tolimesniame skatinime. Iškeliamos trys hipotezės, kurias siekiama patvirtinti tyrimo metu. Darbo tikslas – įvertinti Donald Trump‘o prezidentavimu periodu rodyto populiariausių informacinių televizijų turinio šališkumą, pritaikyti politinę teoriją siekiant paaiškinti politinio konflikto žiniasklaidoje motyvus ir galimas pasekmes. Baigiamajame darbe analizuojamos trys populiariausios informacinės televizijos JAV – FOX News, MSNBC ir CNN. Tirti pasirinktos labiausiai Trump‘o prezidentavimo metu visuomenę poliarizavusios temos, sukėlusios aiškią atskirtį tarp kairės ir dešinės palaikomų idėjų. Analizuojamos žiūrimiausiu paros metu (Prime Time) rodytos laidos, tikrinama vedėjų retorika, kalbinamų svečių pozicijos, vedėjų išreiškiamos pozicijos. Tyrimo rezultatai rodo, kad FOX News akivaizdžiai palaiko dešiniąją politinę kryptį, o MSNBC su CNN – kairiąją. Taip pat iš abiejų pusių pastebėtas besąlygiškas palaikymas net ir radikalesnėms partijų pozicijoms, taip tempiant priimtiną politinį diskursą toliau nuo politinio spektro ašies centro taško. FOX News televizija taip pat pasižymėjo agresyviu konfrontavimu su jų nuomone kairįjį naratyvą palaikančiom televizijoms, tačiau retai kada susilaukdavo atsako iš oponentų. Po šių išvadų galima teigti, kad politinis konfliktas, perksikėlęs į žiniasklaidą, ne tik atspindi tarppartinį politinį konfliktą, tačiau taip pat tampa pačio politinio konflikto katalizatoriumi.
In the face of a massive political division among the US population, the ongoing political conflict has expanded into many other spheres of life. A clear example of this can be noticed in the US media, that is currently suffering from low trust among the general public. In the public discourse media outlets are being generally categorized by the political ideas or parties they support, however, such allegations are almost never openly addressed by the outlets themselves. By analysing the most popular US TV news shows, one of the objectives of this paper is proving or disproving such allegations. Other objectives include the assessment of the media‘s role in the formation and catalyzation of the ongoing political conflict. Three hypotheses, along with their proposed proofs, are presented in this paper. Objective – assess the media outlets‘ bias during the presidency period of Donald Trump by analysing the most popular TV news shows; apply political science theory in order to explain the potential motives and consequences of the political conflict in the US media. The analysis focuses on three most popular US news TV channels – FOX News, MSNBC and CNN. The events on which these TV channels reported were chosen by the political division they created and the clear separation of opposing ideas that followed. The analysed shows were broadcasted during Prime Time, analysed objects include the host‘s rhetoric, political positions taken by the show‘s guests, host‘s opinions on the subject. The results of the analysis show that FOX News is clearly aligned with right-wing political narrative, while MSNBC and CNN are aligned with the left. Also, support from the both sides of the media extends even to the more radical political ideas without any exhibited pushback; such reporting can be considered a contributing factor of the increasing political distancing away from the central position in the political spectrum. FOX News has also exhibited aggressive pushback against the other news outlets they consider left-leaning, however, two of the left-leaning channels analyzed in this paper did not respond with strong criticism of FOX News. Considering these conclusions it is safe to declare that the political conflict within the news media is not only an accurate representation of the partisan conflict happening in the public space, but is a catalyst to that conflict itself
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131837
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
zilvinas_spucys_bd.pdf1.26 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.