Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131827
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Navickas, Eimantas
Title: Būdvaržio “political” ir jo lietuviško atitikmens semantinė pirmenybė ir prozodija: tekstynais paremtas tyrimas
Other Title: Corpus-based study of semantic prosody and semantic preference of the adjective political and its Lithuanian equivalent
Extent: 51 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Tekstynu paremtas tyrimas;Corpus-based study
Abstract: The study aims to analyse the semantic preference and semantic prosody of the English adjective political and its Lithuanian counterpart politinis by using a quantitative and qualitative analysis. The samples of “political+Noun” have been collected from their respective English and Lithuanian corpuses and analysed in terms semantic preference and semantic prosody (positive, neutral and negative). The data for the research has been provided by two separate corpuses, the English samples were collected from the British National Corpus (BNC) and the Lithuanian ones from Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas (DLKT). The study revealed that semantic prosody in both language samples the majority is negative. This is cause by the contexts the adjective political and its counterpart politinis appears in, collocates with abstract definitions proved to carry neutral semantic evaluations, being so none of the collocated found in the English register of fiction carried any negative prosody, while in the Lithuanian register of fiction few words have been found to carry and inherit negative evaluation. Regarding the semantic fields the two adjectives prefer to appear in, both adjectives seem to appear in contexts discussing political: life, organizations, views, situations, desires and people involved in political discourse.
Tyrimo tikslas - išanalizuoti anglų kalbos būdvardžio „Political“ ir jo lietuviško atitikmens „politinis“ semantinę pirmenybę ir semantinę prozodiją, naudojant kiekybinę ir kokybinę analizę. „Politinis + daiktavardis“ pavyzdžiai buvo surinkti iš jų atitinkamų anglų ir lietuvių tekstynų ir analizuojami semantinės pirmenybės ir semantinės prozodijos (teigiamos, neutralios ir neigiamos) atžvilgiu. Tyrimo duomenis pateikė du atskiri tekstynai, angliški pavyzdžiai buvo surinkti iš British National Corpus (BNC), o lietuviški - iš „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“ (DLKT).Tyrimas atskleidė, kad semantinė prozodija ir angliško būdvardžio „political“ bei jo lietuviško atitikmens „politinis“ pirmenybė, pasižymi didžiulių neigiamos semantinės prozodijos kiekių. Dauguma jų buvo rasta ir lietuvių kalba, tačiau daiktavardžių skaičius, kurie buvo rasti lietuviškuose pavyzdžiuose, buvo ženkliai daugiau. Tai lemia būdvardžio politinis ir jo atitikmuo political kontekstai, kolokatai su abstrakčiais apibrėžimais parodė neutralius semantinius vertinimus, taigi nė vienas iš Angliškų grožinės literatūros registre rastų kolokacijų neturėjo neigiamos prozodijos, o Lietuviškame grožinės literatūros registre rasta keletas žodžių, kurie turi neigiamą vertinimą. Dėl semantinių laukų, kuriuose du būdvardžiai nori pasirodyti, atrodo, kad abu būdvardžiai atsiranda kontekstuose, kuriuose diskutuojama apie politiką: gyvenimą, organizacijas, pažiūras, situacijas, norus ir žmones, dalyvaujančius politiniame diskurse.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131827
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
eimantas_navickas_bd.pdf1.08 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.