Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131824
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Narsutis, Daumantas
Supervisor: Pukšto, Andžej
Title: Comparison of French and Lithuanian European security visions 2017-2020
Other Title: Prancūzijos ir Lietuvos Europos saugumo vizijų palyginimas 2017-2020 m.
Extent: 42 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: European strategic autonomy;Common foreign and security policy;Baltic States;France;NATO;Europos strateginė autonomija;Bendra užsienio ir saugumo politika;Baltijos šalys;Prancūzija;NATO
Abstract: We still face security threats and challenges in the 21st century. The European security environment has deteriorated significantly over the last few years. Uncertainty about the US commitment to NATO, which arose during the term of President Donald Trump, terrorism, illegal migration, civil wars have increased threats to the security of Europeans. Security has therefore become a key factor in ensuring a high quality of life in European society, and in protecting our critical infrastructure by preventing and tackling common threats. This final bachelor thesis examines the importance and specificities of the common European security and defence policy. The realization of the common European security requires the establishment of a joint European defence. Calls for closer cooperation in the field of European Union defense, the creation of "European strategic autonomy" or a real "European army" are several initiatives in promoting a common security and defense policy today. In order to analyze this topic in detail, a comparison of the positions of two different countries – France and Lithuania – was chosen. The object of the research – discourse on European security and defence formed by Lithuanian and French leaders. The goal of the research - to compare the European security visions of France and Lithuania in 2017-2020. In order to reveal the analyzed topic, several research methods were used in the thesis – scientific literature analysis and comparative discourse analysis.
XXI a. mes vis dar susiduriame su iššūkiais ir grėsmėmis saugumui. Europos saugumo aplinka per pastaruosius kelerius metus ženkliai suprastėjo. Netikrumas dėl JAV įsipareigojimų NATO, kilęs prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu, terorizmas, nelegali migracija, pilietiniai karai padidino grėsmę europiečių saugumui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, saugumas tapo pagrindiniu veiksniu užtikrinant aukštą gyvenimo kokybę Europos visuomenėje bei apsaugant ypatingos svarbos infrastruktūrą, užkertant kelią bendroms grėsmėms ir jas įveikiant. Šiame baigiamajame bakalauro darbe nagrinėjama bendrosios Europos saugumo ir gynybos politikos svarba bei ypatumai. Norint įgyvendinti bendrą Europos saugumą, reikia sukurti bendrą Europos gynybą. Kvietimai glaudžiau bendradarbiauti Europos Sąjungos gynybos srityje, „Europos strateginės autonomijos“ ar tikros „Europos armijos“ sukūrimas yra kelios iniciatyvos, šiomis dienomis skatinančios bendrą saugumo ir gynybos politiką. Siekiant išsamiau išanalizuoti šią temą pasirinktas dviejų skirtingų šalių – Prancūzijos ir Lietuvos – pozicijų palyginimas. Tyrimo objektas – Lietuvos ir Prancūzijos lyderių viešasis diskursas Europos saugumo ir gynybos klausimais. Tyrimo tikslas – palyginti Prancūzijos ir Lietuvos Europos saugumo vizijas 2017-2020 m. Siekiant atskleisti nagrinėjamą temą, darbe panaudoti keli tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė bei lyginamoji viešojo diskurso analizė.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131824
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
daumantas_narsutis_bd.pdf816.54 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.