Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131804
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Nivinskaitė, Gerda
Supervisor: Kavaliauskas, Tomas
Title: Lietuvos socio-ekonominis tapsmas ir vertybių kaita: moralinės filosofijos perspektyva
Other Title: Socio-economic transformation and change of values in Lithuania: a perspective of moral philosophy
Extent: 37 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Socio-ekonominė kaita;Socio-economic change;Socialinė atsakomybė;Social responsibility;Verslas;Business
Abstract: Žlugus Sovietų Sąjungai 1989–1990 m., Vidurio ir Rytų Europos šalyse įvyko perėjimas iš planinės ekonomikos į laisvąją rinką. Per tris nepriklausomybės dešimtmečius atsiradusi laiko perspektyva leidžia apimti nemažą laiko tarpą, per kurį keitėsi ir formavosi valstybių identitetai, verslo etika ir socialinė atsakomybė. Lietuva per pirmąjį atkurto valstybingumo dešimtmetį turėjo perkurti savo tapatybę „Vakarų“ pasaulio akivaizdoje. Pagrindinis darbo objektas yra socialinė-ekonominė transformacija ir vertybių kaita Lietuvoje. Siekiama apibrėžti socialinius ir ekonominius posovietinės Lietuvos pokyčius moralės filosofijos požiūriu. Pagrindiniai uždaviniai yra: atsakyti, kaip kapitalizmo teorija buvo pritaikyta pokomunistinėse šalyse; apibūdinti ankstyvojo posovietinio laikotarpio rinkos ir verslumo sampratas bei jos moralines problemas; nustatyti, kaip formavosi tautinė tapatybė, verslo etika, socialinė atsakomybė ir kaip pasikeitė kapitalizmo tikslų suvokimas žmonių sąmonėje. Analizuojant Lietuvos ekonominį lauką nepriklausomybės metu, paaiškėjo, kad demokratinis kapitalizmas išryškino socialinės nelygybės problemą, tačiau šiandien pastebima nykstanti perskyra tarp verslumo ir moralės, taip pat dažnesnės verslo socialinės atsakomybės ir socialinių judėjimų apraiškos.
When the transition from a planned economy to the free market happened after the collapse of the Soviet Union in 1989-1990, Central and Eastern European countries have experienced liberating and transformative potential which helped to shape their social, economic, and cultural frames. Lithuania, during the first decade of its restored statehood, had to rebuild its identity in the face of the Western world and to encounter a particular set of accepted truths. The main object of this work is socio-economic transformation and change of values in Lithuania. It focuses on transformations over a 30-year period. The work aims to define these socio-economic changes in post-Soviet Lithuania from a perspective of moral philosophy. The main tasks are: to answer how the theory of capitalism has been applied in post-communist countries; to describe the concepts of market and entrepreneurship in the early post-Soviet period and its moral problems; to identify how the national identity, business ethics, social responsibility has formed, and how the perception of the goals of capitalism in the consciousness of Lithuanian people has changed. By analyzing how the Lithuanian economic field has changed and preserved during its independence, it was revealed that capitalism has highlighted the problem of social inequality, which led to the emergence of left-wing populism. However, many of today's entrepreneurs tend to care more about social responsibility of business or contribute in social movements.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131804
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
gerda_nivinskaite_bd.pdf407.99 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.