Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131803
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vaišvila, Lukas
Title: Fungicidų efektyvumas nuo žieminių miežių lapų ligų
Other Title: Efficacy of fungicides against winter barley leaf diseases
Extent: 41 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Žieminiai miežiai;Winter barley;Ligos;Diseases;Fungicidai;Fungicides;Derlius;Yield
Abstract: 2020 m. buvo atlikti lauko bandymai D. Vaišvilos ūkyje, Skaistgirių kaimas, Šakių rajonas. Bandymai atlikti 'Mercurioo H' veislės, žieminių miežių pasėlyje. Tirtas ligų plitimas, intensyvumas, nenaudojant ir naudojant fungicidus, nustatytas panaudotų fungicidų – Priaxor ir Orius 250 EW biologinis efektyvumas, bei šių fungicidų įtaka derlingumui. Visos apskaitos atliktos žieminių miežių bamblėjimo (BBCH 31-39), vėliavinio lapo (BBCH 39) bei plaukėjimo (BBCH 51-59) tarpsniuose. Ligų pažeidimo intensyvumas buvo nustatytas, naudojantis pažeistų lapų procentinėmis skalėmis, kurios yra įtrauktos į EPPO standartines metodikas. Visi surinkti žieminių miežių ligų duomenys perskaičiuoti į procentus, naudojantis specialiomis formulėmis. Tyrimo metais labiausiai išplitusios ligos buvo: tinkliškoji dryžligė, miltligė ir rinchosporiozė. Šios ligos labiausiai plito plaukėjimo tarpsnyje, bamblėjimo ir vėliavinio lapo tarpsniuose ligų plitimo augimas nebuvo didelis, tačiau laipsniškas. Naudoti fungicidai efektyviai stabdė ligų plitimą ir intensyvumą, tačiau skyrėsi jų efektyvumas skirtingų ligų atžvilgiu. Ištyrus ligų paplitimą nustatyta, kad fungicidas Priaxor geriau stabdė ligų plitimą nei fungicidas Orius 250 EW. Nustatinėjant biologinį fungicidų efektyvumą, nuo tinkliškosios dryžligės ir rinchosporiozės, didesnį efektyvumą turėjo Priaxor fungicidas, tačiau fungicidas Orius 250 EW ženkliai stipriau stabdė miltligę. Tiriamieji fungicidai esmingai padidino žieminių miežių derlių. Palyginus fungicidus, didesnis derliaus priedas gautas panaudojus fungicidą Priaxor.
Field tests were carried out on D. Vaišvila farm, Skaistgiriai village, Šakiai district. The tests were performed on 'Mercurio H' cultivar, winter barley. The spread and intensity of diseases without the use and with the use of fungicides were studied, the biological effectiveness of the used fungicides - Priaxor and Orius 250 EW, and the influence of these fungicides on yield were determined. All accountings were performed when winter barley was in stem elongation (BBCH 31-39), flag leaf (BBCH 39) and flowering stages (BBCH 51-59). Disease damage intensity was determined using percentages of damaged leaves, which are included in EPPO standard methodologies. All collected winter barley disease data were converted to percentages using special formulas. The most common diseases during the study year were: net blotch, powdery mildew, and scald. These diseases were most prevalent during the flowering phase, and during the stem elongation and flag leaf stages, the increase in the spread of diseases was not large but gradual. The fungicides used were effective in inhibiting the spread and intensity of diseases, but their efficacy varied across different diseases. Prevalence studies showed that the fungicide Priaxor was more effective at controlling the spread of the disease than the fungicide Orius 250 EW. Priaxor fungicide was more effective in determining the biological efficacy of fungicides against net blotch, powdery mildew and scald but the fungicide Orius 250 EW inhibited powdery mildew significantly more strongly. The test fungicides significantly increased the yield of winter barley. Comparing fungicides with each other, a higher yield supplement was obtained with the use of the fungicide Priaxor.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131803
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons