Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131800
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Milišauskaitė, Inga
Title: Vaikų globos namuose augusių jaunuolių savarankiško gyvenimo istorijos
Other Title: Independent life stories of young people growing up in orphanages
Extent: 43 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Vaikų globos namai;Child care home;Savarankiškas gyvenimas;Independent living;Jaunuoliai;Young people
Abstract: Analizuojant literatūrą ir remiantis tyrimais apie vaikų globos namuose augusių jaunuolių gyvenimą palikus institucinę įstaigą, paaiškėjo, kad trūksta duomenų apie jiems teikiamą pagalbą ir paramą. Siekiant išsiaiškinti jaunuolių poreikius svarbu atkreipti dėmesį į jų emocinį sutrikimą, baimę prašyti pagalbos ir komunikacijos spragas. Tyrimo metu išsikeltas klausimas, kuriuo siekiama atskleisti, su kokiais iššūkiais gyvenime susiduria globos namuose augę ir savarankišką gyvenimą kuriantys jaunuoliai. Tyrimo objektas - vaikų globos namuose augusių jaunuolių savarankiško gyvenimo istorijos. Tyrimo tikslas – atskleisti sunkumus, su kuriais susiduria vaikai, augę globos namuose. Tyrime išsikelti uždaviniai: 1) atskleisti vaikų globos namuose augusių jaunuolių savarankiško gyvenimo sampratas; 2) aptarti vaikų globos namuose augusių jaunuolių turimus išteklius pradėjus gyventi savarankiškai; 3) atskleisti vaikų globos namuose augusių jaunuolių socialinių santykių svarbą pradėjus gyventi savarankiškai. Siekiant atskleisti tyrimo tikslą ir ištirti uždavinius buvo pasirinktas kokybinis tyrimas. Kokybiniam tyrimui įgyvendinti buvo pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Duomenys analizuoti suskirstant į kategorijas ir subkategorijas. Tyrimo dalyviai - penki jaunuoliai, vyresni nei 18 metų amžiaus. Tyrimu atskleista, kad pradėdami kurti savarankišką gyvenimą vaikų globos namuose užaugę jaunuoliai susiduria su įvairiausiais sunkumais. Tyrimo metu išaiškėjo, kad vaikystės patirtys ir gyvenimas globos institucijoje yra itin komplikuotas ir pasireiškiantis su tam tikromis pasekmėmis. Vaikų globos namuose akcentuojamas dėmesys pamokų lankomumui bei mokymosi svarbai, higienos priežiūrai bei suteikiamoms paslaugoms vaikų užimtumui, išvykoms, tačiau mažai dėmesio skiriama jaunuolių ateities perspektyvoms, emocinei ir psichinei sveikatos priežiūrai, karjeros galimybėmis ir finansinių įgūdžių svarba bei pagalbos trūkumas.
An analysis of the literature and research that focused on the lives of young people who grew up in orphanages after leaving an institution revealed a lack of data on help and support that are provided to them. In order to understand the needs of those young people, it is important to pay attention to their emotional disorder, fear of asking for help and communication gaps. During this study was raised a question about the challenges that young people have to face while developing independent life after growing up in a care home. The object of the research are independent life stories of young people who grew up in children's care homes. The aim of the research is to reveal stories of independent life of young people after growing up in children's care homes. The tasks set in the research: 1) to reveal the concepts of independent life of young people who grew up in children's care homes; 2) to discuss the resources available to young people who grew up in orphanages after starting independent life; 3) to reveal the importance of social relations of young people who starting independent life after growing up in children's care homes. Qualitative research has been chosen to reveal the purpose of the research and to investigate the objectives. A semi-structured interview has been chosen for the implementation of the qualitative research. Data were analyzed in to categories and subcategories. Study participants - five young people over the age of 18. The study revealed that young people who have grown up in a care home face a wide range of difficulties when starting to develop an independent life. The study revealed that childhood experiences of growing up in problem families and living in a care institution are extremely complicated and have consequences on young people's later lives. In children's care homes, the emphasis is on class attendance and the importance of learning, personal hygiene. Services are provided for children's employment, education, trips, but little attention is paid to the future prospects of young people, emotional and mental health care, career opportunities and the importance of financial literacy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131800
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
inga_milisauskaite_bd.pdf534.23 kBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.