Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131796
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Valatkaitė, Agnė
Supervisor: Diržys, Adas
Title: How consciousness comes to be thought: ontological status of consciousness and (In)adequacy of scientific representation
Other Title: Kaip mąstoma sąmonė? Mokslinės reprezentacijos adekvatumo bei ontologinio sąmonės statuso klausimai
Extent: 89 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Sąmonė;Consciousness;Mokslinė reprezentacija;Scientific representation;Realizmas;Realism;Eliminatyvizmas;Eliminativism;Panpsichizmas;Panpsychism
Abstract: This thesis explores potential frameworks for a theory of consciousness and connects the question of the ontological status of consciousness with the epistemological question of the validity of scientific representation. The first chapter explores the conceptual problems that emerge with regards to theorizing consciousness and motivates the impossibility to separate the attempts to think consciousness from the problem of representation. The second and third chapters outline a map of theoretical possibilities for approaching the question of the ontological status of consciousness. Finally, the fourth chapter is dedicated to philosophical attempts at ensuring the adequacy of scientific representation.
Šiame darbe yra analizuojamos teorinės prieigos, siekiančios apibrėžti ontologinį sąmonės statusą. Ontologinio sąmonės statuso klausimas yra siejamas su epistemologiniu mokslinių reprezentacijų validumo klausimu. Pirmajame skyriuje aptariamos konceptualinės problemos, su kuriomis susiduria įvairios sąmonės teorijos bei pagrindžiama tezė, jog sąmonės statuso klausimo negalima atsieti nuo reprezentacijos problemos. Antrajame ir trečiajame skyriuose yra analizuojamos teorinės galimybės mąstyti sąmonę. Galiausiai, ketvirtasis skyrius yra skirtas filosofiniams bandymams užtikrinti mokslinių reprezentacijų adekvatumą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131796
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
agne_valatkaite_bd.pdf820.88 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.