Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131787
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Packevičius, Rytis
Title: Ar prevencinių sveikatos patikros programų, finansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, taikymas (skyrimas) tik nustatyto amžiaus gyventojų grupėms nepažeidžia konstitucinio lygiateisiškumo principo bei žmogaus teisių į gyvybę ir sveikatos apsaugą?
Other Title: Whether preventive health screening programs funded by compulsory health insurance application exclusively for certain age groups does not violate constitutional principle of equality and human rights to life and health?
Extent: 37 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Prevencinės programos;Preventive healthcare;Sveikatos apsauga;Healthcare;Sveikatos draudimas;Health insurance
Abstract: Prevencinės sveikatos patikros programos tai mokslu pagrįstų prevencinių priemonių kompleksinė visuma, leidžianti įvertinti lėtinių ligų tikimybę, kuo ankščiau jas diagnozuojant su tikslu sumažinti pacientų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat ligų kurias sukelia piktybiniai navikai. Asmens amžiaus ribomis nustatoma galimybė naudotis konstituciškai ginama žmonių teise į sveikatos priežiūros paslaugas sąlygoja siekį išsiaiškinti ar prevencinių sveikatos patikros programų taikymas tik tam tikros amžiaus grupėms asmenims nepažeidžia žmogaus teisių į sveikatos apsaugą. Pirmame šio darbo skyriuje buvo nustatyta, jog žmogaus sveikata yra konstituciškai svarbus tikslas, o valstybė vieną iš pasirinktų veikimo krypčių, per kurią įgyvendiną savo konstitucinę pareigą rūpintis žmonių sveikata laiko ligų prevenciją, kurios viena iš sveikatos priežiūros krypčių yra privalomojo sveikatos draudimo finansuojamos prevencinės sveikatos patikros programos. Darbe nustatyta, jog dėl įstatymų netolygumų asmenys negali naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, kuomet tokią teisę įgyja mokėdami įmokas į privalomąjį sveikatos draudimą. Analizuojant kitų valstybių praktiką taikant prevencines programas nustatyta, jog tam tikros Lietuvoje vykdomos programos neįgyvendina įstatymų numatytų tikslų sumažinti žmonių sergamumą ir mirtingumą, todėl buvo nagrinėjama, ar amžiaus kriterijaus taikymas vykdant prevencines programas pakankamai užtikrina žmonių sveikatos apsaugą. Antrame šio darbo skyriuje buvo nustatyta, jog asmens kostitucinė asmens teisė į sveikatos priežiūrą kildinama iš Konstitucijos 53 str., kuriuo kartu įtvirtinama ir valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata. Darbe nustačius, jog vykdant prevencines programas ir taikant tik vienintelį amžiaus kriterijų, kuris yra nepakankamas pasiekti programų nustatytų tikslų – mažinti žmonių sergamumą ir mirtingumą, lygiagrečiai netaikant papildomų kriterijų tokių kaip ligos sunkumas, gretutinės ligos ir kt., toks kriterijus gali būti laikomas diskriminacinio pobūdžio, kadangi taikant tokį kriterijų nėra užtikrinama pakankama asmens sveikatos apsauga.
A problem analysed in this master thesis is whether application of existing preventive health screening programs exclusively for certain age does not violate human rights to life and health, and the principle of equality in respect of person who are outside of the age limit. The right to health care is a universal human right, and countries are obliged to take organizational measures, arising from international and national documents, to ensure the implementation of this right, with the aim of providing citizens with the highest possible level of health care. The choice of the topic was determined by the fact that cardiovascular diseases, as well as diseases caused by malignant neoplasms are one of the main causes of death both in Lithuania and the European Union, therefore the prevention of these diseases is one of the main tools to combat consequences of these diseases. This prevention is aimed to control these and other diseases, with the main goal of early detection and diagnosis, so that they can be treated as effectively, purposefully, and successfully as possible. One of the most effective preventive measures is preventive health screening programs. In Lithuania, six preventive health screening programs are implemented as one of the main tools to ensure disease prevention in the field of health care, but only five of them have been analyzed in this thesis. Therefore, the Pediatric Dental Disease Prevention Program was not the subject of this study since dental diseases has no significant impact on the human mortality rate. The work analyzed and compared the following preventive health screening programs: cervical cancer, breast cancer, prostate cancer, cardiovascular and colon cancer. The problematic nature of the topic is revealed when prevention programs can legally be applied only to persons in a certain age group, although other individuals are also paying fixed amount of contributions to compulsory health insurance.According to the regulations, the payments legally creates the possibility for individuals to use health care services, including prevention programs. Therefore, the main goal of the thesis is to find out whether the application of the age criteria is not discriminatory, as well as whether this criteria application does not violate the constitutional right of people to health care.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131787
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (TF mag.)

Files in This Item:
rytis_packevicius_md_pdf.847.64 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.