Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131773
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Šatinskaitė, Rima
Supervisor: Kleiza, Vytautas
Title: Judėjimo su apribojimais diferencialiniai modeliai
Other Title: The differential models of constrained motion
Extent: 32 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Judėjimas su apribojimais;Constrained motion;Diferencialiniai modeliai;Differential models;Materialusis taškas;Material point
Abstract: Judėjimas su apribojimais atsiranda tada, kai objektas priverstas judėti ribotai. Baigiamojo darbo tikslas – sudaryti judėjimo su apribojimais (judėjimo glodžia kreive) matematinius modelius. Ištirti judėjimą su įvairiais pasipriešinimais ir atvejus be jų. Pagrindiniai darbo uždaviniai – sudaryti materialaus taško judėjimo su apribojimais modelį, skaitiniais metodais gauti diferencialinių lygčių Koši uždavinio sprendinius, ištirti situaciją, kai šie sprendiniai periodiniai bei pateikti judėjimo lygčių pavyzdžius. Pirmajame skyriuje apžvelgiamos judėjimo su apribojimais taikymų sritys bei temos aktualumas. Antrajame skyriuje pateikiami materialaus taško judėjimo su apribojimais diferencialiniai modeliai, kai pasipriešinimo jėgos nėra ir esant šiai jėgai. Trečiajame skyriuje pateikiami skirtingų modelių pavyzdžiai, kai judama skirtingomis kreivėmis – tiese, cikloide, parabole bei hiperbole. Ketvirtajame skyriuje pateikiami judėjimo lygčių pavyzdžiai esant pasipriešinimui – pateikiamas apibendrintas bei parabolės atvejai. Pabaigoje pateiktos darbo išvados.
Constrained motion results when an object is forced to move in a restricted way. The aim of the master’s thesis is to create mathematical models of constrained motion. To investigate cases of movement with and without various resistances. The main tasks of the work are to create a model of the movement of a material point with constraints, to use numerical methods to obtain solutions to the problem of differential equations, to study the situation when these solutions are periodic and to give examples of equations of motion. The first chapter reviews the areas of application of the restricted movement and the relevance of the topic. The second chapter presents differential models of the motion of a material point with constraints. The third chapter presents the examples of different models of motion when moving on different curves – straight line, cycloid, parabola and hyperbole. The fourth chapter presents examples of equations of motion under resistance – generalized and parabolic cases are presented. The conclusions of the work are presented at the end.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131773
Appears in Collections:2021 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Rima_Satinskaite_md.pdf4.82 MBAdobe PDF   Restricted AccessView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons