Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131770
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Padervinskaitė-Kazakevičienė, Silvija
Title: Paskirstyto vėlavimo netiesinių modelių taikymas aplinkos veiksnių poveikio ūmaus sveikatos pablogėjimo rizikai vertinti
Other Title: Application of Distributed Lag Non-Linear Models to Assess the Impact of Environment Factors on the Risk of Acute Health Deterioration
Extent: 46 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Arterinė hipertencija;Arterial hypertension;Aplinkos veiksniai;Environmental factors;Pasiskirstyto vėlavimo netiesiniai modeliai;Distributed Lag Non-Linear Models
Abstract: Baigiamojo darbo tikslas - pagal turimus 2009 - 2011 metų statistinius duomenis atlikti aplinkos veiksnių poveikio ūmaus sveikatos pablogėjimo rizikos vertinimą, taikant pasikirstyto vėlavimo netiesinius modelius. Naudotos skubios pagalbos iškvietimų dėl arterinės hipertenzijos paūmėjimo skaičiaus per parą laiko sekos. Meteorologinių rodiklių duomenys gauti iš Kauno meteorologijos stoties ir Kauno tarptautinio oro uosto meteorologijos stoties centro. Tyrimo metu naudoti statistinių duomenų apdorojimo programiniais paketais – SPSS ir R. Baigiamajame darbe buvo atliktas statistinis tyrimas apie aplinkos veiksnių poveikį skubios pagalbos iškvietimų dėl arterinės hipertenzijos paūmėjimo per parą skaičiui. Gauti laiko eilučių duomenys buvo analizuoti, tikrinamas visų aplinkos veiksnių statistinis reikšmingumas pagrindiniame modelyje, sudarinėti aplinkos veiksnių poveikio ūmaus sveikatos pablogėjimui rizikos grafikai, atlikti skaičiavimai su vėlavimu. Pateikti pagrindiniai rezultatai ir atliekama jų statistinė analizė.
The aim of the final work is to perform an assessment of the risk of acute health deterioration due to the impact of environmental factors, using non-linear models of distributed delay, according to the statistics from 2009 up to 2011. From emergency calls were used sequences for exacerbation of arterial hypertension per day. Data of meteorological indicators were obtained from Kaunas Meteorological Station and Kaunas International Airport Meteorological Station Center. During the study were used statistical data processing software - SPSS and R. In the final work was accomplished statistical studies about effects environmental factors, according to emergency calls per day for exacerbation of arterial hypertension. The obtained time series data were analyzed, the statistical significance of all environmental factors in the basic model was checked, the risk graphs of the impact of environmental factors on acute health deterioration were made, and calculations with delay were performed. The main results are presented and their statistical analysis is performed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131770
Affiliation(s): Informatikos fakultetas
Matematikos ir statistikos katedra
Appears in Collections:2021 m. (IF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons