Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131768
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Andrulytė, Guoda
Supervisor: Veršinskas, Tomas
Title: Ar šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas tinkamai apsaugo asmens duomenų tvarkytojų ir subjektų interesus, tvarkant asmens duomenis teisėto intereso pagrindu?
Other Title: Does the current legal framework adequately protect the interests of processors and subjects of personal data, during the processing of personal data on the basis of a legitimate interest?
Extent: 35 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Teisėtas interesas;Legitimate interest;Asmens duomenų tvarkymas;Processing of personal data;Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas;General Data Protection Regulation
Abstract: Europoje, pirmosios asmens duomenų apsaugos apraiškos, pastebimos Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos (1948 m.) 8 straipsnyje, numatančiame, kad „[k]iekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo asmeninis ir jo šeimos gyvenimas, buto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas”. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos pradmenys aptinkami Lietuvos Respublikos Laikinajame Pagrindiniame įstatyme (1990 m.). Vėlesniu laikotarpiu, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvoje buvo priimtas Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymas, kuris su atitinkamais pakeitimais galioja iki šiol. Nuo 2018-05-25 įsigaliojus BDAR ir pasikeitus nacionalinio reglamentavimo nuostatoms, siekiant tvarkyti asmens duomenis sutikimo pagrindu, reikalingas aiškiai išreikštas asmens sutikimas, o tai savaime sukelia sunkumų asmens duomenų tvarkytojams, todėl duomenų tvarkytojai, siekdami sumažinti ekonomines sąnaudas asmens duomenų naudojimui pradėjo ieškoti kitų galimų teisinių pagrindų ir galimybių išvengti aiškiai išreikšto asmens sutikimo reikalavimo. Dėl teisės doktrinoje pastebėtos pozicijos, kad teisėtas interesas, kaip asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra nepakankamai apibrėžtas ir galimai sudaro galimybes piktnaudžiauti esamu reglamentavimu, kilo poreikis atlikti šį mokslinį tyrimą.
In Europe, the first manifestations of the protection of personal data, the observations in Article 8 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1948), which states that “everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his family. confidentiality of correspondence ". Appropriateness of the basics of personal data protection in Lithuania in the Provisional Basic Law of the Republic of Lithuania (1990). In a later period, in accordance with the legal acts of the European Union, the Law on the Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania was adopted in Lithuania, which amended it in force until now. Since the acquisition of BDAR on 25-05-2018 and changes in national regulations requiring the explicit consent of personal data, which are, of course, personal data processors, these processors may be used by others for the use of personal data for economic reasons. possible legal bases and options, such as clarifying the requirement for a person’s consent. As regards the position observed in legal literature, where a legitimate interest as a basis for the processing of personal data is insufficiently defined and possible, which may be due to the need for abuse of existing regulations, this research should be carried out.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131768
Appears in Collections:2021 m. (TF mag.)

Files in This Item:
guoda_andrulyte_md.pdf461.83 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.