Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131729
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Laurinaitis, Gintautas
Supervisor: Sinkevičienė, Aušra
Title: Žemės dirbimo intensyvumo ir šiaudų įterpimo įtaka dirvožemio savybėms ir pasėlio produktyvumui
Other Title: The effect of soil tillage intensity and straw incorporation on soil properties and crop productivity
Extent: 48 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Žemės dirbimas;Soil tilage;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Šiaudai;Straw;Derlingumas;Yield
Abstract: Bakalauro studijų baigiamajame darbe pateikiama skirtingo žemės dirbimo ir šiaudų įterpimo įtaka dirvožemio agrofizikinėms savybėms bei žieminių kviečių pasėlio fotosintetiniams rodikliams ir produktyvumui. Tyrimai atlikti VDU Žemės Ūkio Akademijos Bandymų stotyje 2020 metais. Eksperimento lauko dirvožemis pagal LTDK-99 klasifikaciją yra sekliai pasotintas, giliau karbonatingas glėjinis palvažemis (pagal WRB 2014 klasifikaciją – Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic)). Tyrimo objektas: Žieminių kviečių (Triticum aestivum L.) pasėlis, kuriame taikyti skirtingo intensyvumo žemės dirbimai. Tyrimo tikslas: Įvertinti supaprastinto žemės dirbimo ir šiaudų įtaką dirvožemio agrofizikinėms savybėms, pasėlio fotosintetiniams rodikliams, produktyvumui, ekonomiškumui. Tyrimo uždaviniai: Nustatyti skirtingų žemės dirbimų įtaką dirvožemio agrofizikinėms savybėms; įvertinti skirtingų žemės dirbimų įtaką žieminių kviečių fotosintetiniams rodikliams, produktyvumui ir ekonominiams rodikliams. Tirti žemės dirbimo būdai: 1. Skusta ražiena, gilus arimas rudenį 23–25 cm gyliu (kontrolė, gilus arimas, GA); 2. Skusta ražiena, seklus arimas rudenį 10–12 cm gyliu (seklus arimas, SA); 3. Skusta ražiena, seklus purenimas rudenį diskiniu skutikliu 8–10 cm gyliu (seklus purenimas rudenį, SPR); 4. Neskusta, seklus purenimas prieš sėją diskiniu skutikliu 4–5 cm gyliu (seklus purenimas prieš sėją, SPS); 5. Neskusta, tarpinių pasėlių sėja į neįdirbtą dirvą, seklus purenimas prieš sėją diskiniu skutikliu 4–5 cm gyliu (tarpiniai pasėliai, TP); 6. Neskusta, tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą (tiesioginė sėja, TS). Tyrimo rezultatai: Daugumoje atvejų tiesioginė sėja parodė geriausius rezultatus, kai gilus ir seklus arimas blogiausius. Seklus purenimas prieš sėją ir tiesioginė sėja 0–10 cm ir 10–20 cm gylio sluoksniuose didino makroagregatinės struktūros kiekį dirvožemyje. Visos tausojančios technologijos išskyrus seklus purenimas rudenį didina žieminių kviečių derlingumą.
The primary purpose of this thesis is to estimate the effect of soil tillage intensity and straw incorporation on soil properties in winter wheat crop. The research was done at Vytautas Magnus University Agriculture Academy in 2020. The soil of this research is called Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic (according to WRB 2014 classification). Research object: Winter Wheat (Triticum aestivum) crop, which was applied by different tillage intensity. Research aim: To determine the effect of soil tillage intensity, and straw incorporation on soil a agrophysical properties, winter wheat photosynthetic indicators, yield and economy. Objectives: To establish the effect of different soil tillage intensity for soil agrophysical properties; to evaluate the effect of different soil tillage intensity for winter wheat crop photosynthetic indicators, productivity and economy. Research methods: 1. Pared stubble, deep ploughing in autumn 23–25 cm depth (control, deep ploughing, GA); 2. Pared stubble, shallow ploughing in autumn 10–12 cm depth (shallow ploughing, SA); 3. Pared stubble, shallow hoeing in autumn applying disc tiller 8–10 cm depth (shallow hoeing in autumn, SPR); 4. No paring, shallow hoeing before seeding applying disc tiller 4–5 cm depth (shallow hoeing before seeding, SPS); 5. No paring, intermediate crops seeding without primary tillage, shallow hoeing before seeding applying disc tiller 4-5 cm depth (intermediate crops, TP); 6. No paring, direct seeding without primary tillage (direct seeding, TS). Research results: In most cases, direct sowing showed the best results, when deep and shallow plowing the worst Shallow hoeing before seeding and intermediate crops seeding without primary tillage increased macroaggregate structures in 0-10 and 10-25 cm. depth. All sustainable soil tillage technologies except shallow loosening in the fall increase the yield of winter wheat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131729
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
gintautas_laurinaitis_bd.pdf763.95 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.