Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131719
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Jankaitytė, Emilija
Supervisor: Maruška, Audrius-Sigitas
Title: Elago rūgšties darinių siauralapio gauromečio (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub) ekstraktuose analizė ir biologinio aktyvumo įvertinimas
Other Title: Ellagic acid derivatives from fireweed (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub) extracts analysis and biologic activity evaluation
Extent: 32 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Siauralapis gaurometis;Fireweed;Oenoteinas B;Oenothein B;Fenoliniai junginiai;Phenolic compouds
Abstract: Siauralapis gaurometis (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub) – tai augalų karalystei priklausantis nakvišinių šeimos gauromečių genties individas. Daugiametis žolinis augalas, daugiausiai aptinkamas pietinėje ir rytinėje Lietuvos dalyse. Jo ekstraktuose randama įvairių bioaktyvių medžiagų, daugiausiai oenoteino B. Šis fitocheminis junginys pasižymi antioksidaciniu aktyvumu, navikų formavimąsi reguliuojančių fermentų slopinimu bei poveikiu imuninei sistemai, aktyvuojant tam tikras fagocitų funkcijas. Taip pat oenoteinas B, veikiant su kitais elagitaninais, paveikia net meticilinui atsparias Staphylococcus aureus bakterijas. Todėl yra kuriami nauji ir optimizuojami klasikiniai šio augalo ekstraktų ruošimui bei jų analizei skirti metodai. Palyginus skirtingas metodikas buvo pastebėta, jog dažniausiai naudojami cheminiai metodai yra ultraefektyvioji ir efektyvioji skysčių chromatografija ir spektrofotometrinis Folin – Ciocalteu reagento metodas, kuriuo nustatomas bendras fenolinių junginių kiekis. Analizuojant biologinį ekstraktų aktyvumą, populiariausias yra DPPH radikalo sujungimo metodas, kuris gali būti integruotas į efektyviosios skysčių chromatografijos sistemą ir yra skirtas antioksidaciniam aktyvumui įvertinti, tačiau trūksta in vitro tyrimų, kurių rezultatas gali skirtis nuo tik imituojančių biologines sąlygas tyrimų.
Fireweed (Chamaenerion angustifolium (L.) Holub) belongs to Plantae kingdom, Onagraceae family, Chamaenerion genus. It is perennial herbaceous plant, mainly found in the southern and eastern parts of Lithuania. Its extracts contain various bioactive substances, mainly oenotein B. This phytochemical compound excels antioxidant activity, inhibition of enzymes regulating tumor formation and efficacy on the immune system by activating certain phagocyte functions. Oenotein B also affects even methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteria when interacted with other elagitanins. Therefore, new and optimized classical methods for the preparation of extracts of this plant and their analysis are being developed and optimized. Comparing different methodologies was observed that the most used chemical methods are Ultra-High Performance Liquid Chromatography (UPLC) and High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) and spectrophotometric Folin - Ciocalteu reagent method. In the analysis of the biological activity of extracts, the most popular are DPPH free radical method that can be integrated into High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) systems for antioxidant activity evaluation, but there is a lack of in vitro studies that can be distinguished from simulated biological studies.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131719
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
emilija_jankaityte_bd.pdf1.42 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.