Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131673
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Matutis, Saulius
Supervisor: Šaluchaitė, Aurelija
Title: Žieminių rapsų veislių auginimo ypatumai Lietuvos sąlygomis
Other Title: Growing peculiarities of winter oilseed rape varieties in Lithuanian conditions
Extent: 40 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Žieminiai rapsai;Veislės;Sėklų derlius;Produktyvumas;Winter rape;Varieties;Seed yield;Productivity
Abstract: Bandymas atliktas 2019–2020 metais Plikiškių kaime, Joniškio rajone. Dirvožemis – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Tyrimo objektas: Skirtingų žieminių rapsų veislių pasėliai. Tyrimo tikslas: Ištirti žieminių rapsų veislių auginimo ypatumus ir produktyvumą Lietuvoje. Tyrimo uždaviniai: Atlikti žieminių rapsų veislių morfologinį ir produktyvumo įvertinimą. Tyrimo metodai: Tyrimų metu nustatytas žieminių rapsų pasėlio tankumas, stiebo šakų skaičius, sėklų derlius, 1000 sėklų masė, sėklų drėgmė ir aliejingumas. Siekiant įvertinti pasėlio tankumą, augalai skaičiuoti kiekviename laukelyje skirtingose 1 m2 ploto vietose. 1000 sėklų masei nustatyti iš kiekvieno laukelio skirtingų vietų paimta po 20 augalų. Sėklų derlingumas įvertintas nuimant rapsus kombainu su svėrimo nustatymo sistema. Sėklų drėgmė ir aliejingumas nustatyti analizatoriumi „Infratec“. Tyrimo duomenys statistiškai įvertinti naudojant kompiuterinę programą „ANOVA“ iš paketo „SELEKCIJA“. Tyrimo rezultatai: Veislės ‘Temptation’ pasėliai buvo tankiausi (vidutiniškai 43 augalai m2 ). ‘Alvaro’ ir ‘Feliciano’ veislės pasižymėjo mažiausiu pasėlio tankumu (vidutiniškai 30 augalų m2 ). ‘Oriolus’ ir ‘Feliciano’ veislės užaugino daugiausiai šakų ant stiebo (vidutiniškai 15 vnt.). ‘Crome’ veislės pasėliuose nustatytas mažiausias stiebų šakotumas (vidutiniškai 10 vnt.). ‘Einstein’ veislės sėklos buvo drėgniausios (vidutiniškai 11,1 %). Mažiausias drėgmės kiekis nustatytas ‘Adelmo’ veislės sėklose (vidutiniškai 7,2 %). ‘Alvaro’ veislės sėklų sudėtyje nustatytas mažiausias riebalų kiekis (vidutiniškai 41,4 %). Veislės ‘Einstein’ sėklos sukaupė daugiausiai riebalų (vidutiniškai 46,2 %). Didžiausia 1000 sėklų masė (vidutiniškai 4,9 g) buvo ‘Alvaro’ veislės. ‘Einstein’ veislės rapsų sėklos buvo smulkiausios (1000 sėklų masė siekė vidutiniškai 4,5 g). ‘Alvaro’ veislė pasižymėjo mažiausiu derlingumu (vidutiniškai 3,48 t ha-1). ‘Temptation’ veislės rapsai subrandino didžiausią sėklų derlių (vidutiniškai 4,59 t ha-1).
Field experiment was conducted in 2019–2020 in Plikiškiai village, Joniškis district. The soil type – calcaric shallow luvisol (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Research object: Crops of different winter rape varieties. Research aim: To investigate growing peculiarities and productivity of winter rape varieties in Lithuania. Objectives: To evaluate morphological and productivity features of winter oilseed rape varieties. Research methods: During the studies were evaluated winter rape crop density, number of stem branches, seed yield, 1000 seed weight, seed moisture and oil content. For the assessment of crop density, plants were counted in every field at different locations of 1 m2 area. For the evalution of 1000 seed weight, 20 plants were taken from different locations in every field. Seed yield was estimated at harvest using a combine with weighing determination system. The moisture and oil content of the seeds were assessed using analyzer Infratec. The research data were statistically evaluated using a computer program ANOVA from the package SELEKCIJA. Research results: The variety ‘Temptation’ had the highest crop density (an average of 43 plants m-2 ). ‘Alvaro’ and ‘Feliciano’ varieties had the lowest crop densities (an average of 30 plants m-2 ). ‘Oriolus’ and ‘Feliciano’ varieties produced the most branches on the stem (an average of 15 units). ‘Crome’ variety had the least number of branches (an average of 10 units). The seeds of the variety ‘Einstein’ had the most moisture (an average of 11.1 %). The seeds of the variety ‘Adelmo’ were the driest (an average of 7.2 %). The lowest fat content was found in the seeds of the variety ‘Alvaro’ (an average of 41.4 %). The seeds of the variety ‘Adelmo’ accumulated the most fat (an average of 46.2 %). ‘Alvaro’ variety had the highest 1000 seed weight (an average of 4.9 g). The seeds of the variety ‘Einstein’ were the smallest (1000 seeds weighted approximately 4.5 g). The seed yield of the variety ‘Alvaro’ was the lowest (an average of 3.48 t ha-1 ). ‘Temptation’ variety produced the highest seed yield (an average of 4.59 t ha-1).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131673
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
saulius_matutis_bd.pdf962.62 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.