Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131670
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Sprainytė, Aurelija
Supervisor: Žiauka, Jonas
Title: Paprastosios eglės (Picea abies) sėklų sąveikų su augalus kolonizuojančiomis bakterijomis ir juodalksnio (Alnus glutinosa) ūgliais tyrimas in vitro sistemoje
Other Title: In vitro study of Norway spruce (Picea abies) interactions with plant-colonizing bacteria and black alder (Alnus glutinosa) shoots
Extent: 46 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Paprastoji eglė;Norway spruce;Juodalksnis;Black alder;Sėklos;Seeds;Antibakterinis poveikis;Antibacterial effect;Bakterijų kolonijos;Bacterial colonies
Abstract: Paprastoji eglė kaip ir kiti augalai pasižymi antibakterinėmis savybėmis. Dažnai antibakteriniai junginiai kaupiami augalo sėklose ir tai gali turėti įtakos bakterijų ir augalų vystymuisi. Šio darbo tikslas - įvertinti paprastosios eglės sėklų sąveiką su augalų simbiotinėmis bakterijomis Paenibacillus sp. ir Pseudomonas sp. bei juodalksniais. Tyrimui atlikti naudojamos juodalksnio bei penkių skirtingų genetinių šeimų eglės sėklos, kurių dalis buvo gyvos ir dalis termiškai apdorotos (džiovintos). Nustatytas neigiamas Pseudomonas sp. bakterijų poveikis 577 šeimos sėklų daigumui. Statistiškai patikimų duomenų, kurie rodytų Paenibacillus sp. bakterijų įtaką eglės sėklų daigumui, tyrimo metu nebuvo gauta. Tyrimo rezultatai parodė, kad eglės sėklos padeda augti bakterijų kolonijoms. Bakterijų kolonijų augimą gali skatinti eglės sėklose esančios maisto medžiagos, tačiau konkretus poveikis priklauso ir nuo gyvų eglės sėklų fiziologinio aktyvumo. Įvertinus paprastosios eglės sėklų poveikį nustatyta, kad džiovintos eglės sėklos daro neigiamą įtaką juodalksnių vystymuisi. Tuo tarpu gyvos eglės sėklos juodalksnio ūglių augimui pastebimo poveikio neturėjo. Nustatyta, kad terpės užkrėtimas Paenibacillus sp. arba Pseudomonas sp. bakterijomis nėra tinkamos naudoti siekiant pagerinti juodalksnių augimą.
Norway spruce, like other plants, has antibacterial properties. Often, antibacterial compounds accumulate in the seeds of a plant and this can affect bacteria and plant development. The aim of this research was to evaluate the simple interaction of spruce seeds with plant symbiotic bacteria Paenibacillus sp. and Pseudomonas sp. also with black alder. Black alder and five spruce seeds of different families were used for the research, some of which were live and some of which were heat-treated (dried). Negative effect of bacteria Pseudomonas sp. was seen on germination of 577 family seeds. Statistically reliable data showing that Paenibacillus sp. has influence to spruce seed germination was not obtained during research. Results of the research showed that spruce seeds help to grow bacterial colonies. The growth of bacterial colonies can be stimulated by nutrients in spruce seeds, but the specific effect also depends on the physiological activity of live spruce seeds. Evaluation of the effect of spruce seeds showed that dried spruce seeds have a negative influence on the development of black alder. Meanwhile, live spruce seeds had no noticeable effect on the growth of black alder shoots. Paenibacillus sp and Pseudomonas sp. bacteria are not suitable for use in improving the growth of black alder.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131670
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
aurelija_sprainyte_bd.pdf1.45 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.