Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131621
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Leleikaitė, Gabija
Supervisor: Šėžienė, Vaida
Title: Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) žievės biocheminės sudėties ir antioksidacinio aktyvumo skirtumai, priklausomai nuo kilmės rajono
Other Title: The region-of-origin effect on the accumulation of bioactive compounds and antioxidant activity in the English oak bark (Quercus robur L.)
Extent: 43 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Quercus robur L.;Quercus robur L.;Fenoliai;Phenols;Flavonoidai;Flavonoids;Antioksidacinis aktyvumas;Antioxidant activity
Abstract: Bakalauro darbo autorius: Gabija Leleikaitė Bakalauro darbo pavadinimas: Paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) žievės biocheminės sudėties ir antioksidacinio aktyvumo skirtumai, priklausomai nuo kilmės rajono Vadovas: Dr. Vaida Sirgedaitė - Šėžienė Darbas pristatytas: Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Kaunas, 2021 m. birželio 11 d. Puslapių skaičius: 43 Lentelių skaičius: 2 Paveikslų skaičius: 21 Priedų skaičius: 0 Darbo tikslas: Biologiškai aktyvių cheminių junginių koncentracijos ir antioksidacinio aktyvumo nustatymas paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) žievėje, priklausomai nuo kilmės rajono. Tyrimo metodai: Tyrimo efektyvumui užtikrinti pasirinktos dvi fenologinės formos – vėlyvoji Dūkštų ir ankstyvoji Josvainių. Taip pat pasirinkti skirtingi tirpikliai ekstraktų ruošimui – 75 % metanolis (MeOH) ir vanduo (dH2O). 1. Suminiam fenolinių junginių kiekiui įvertinti pasirinktas spektrofotometrinis metodas. Naudojamas reagentas - Folin-Ciocalteu, absorbcija matuojama 760 nm bangos spektre. 2. Suminiam flavonoidų kiekiui įvertinti pasirinktas spektrofotometrinis metodas, paremtas flavonoidų ir Al (III) kompleksų susidarymu. Naudojamas reagentas - AlCl₃, absorbcija matuojama 470 nm bango spektre. 3. DPPH radikalų aktyvumui įvertinti naudojamas spektrofotometrinis metodas. Naudojamas reagentas – DPPH, absorbcija matuojama 515 nm bangos spektre. 4. ABTS radikalų aktyvumui įvertinti naudojamas spektrofotometrinis metodas. Naudojamas reagentas – ABTS, absorbcija matuojama 734 nm bangos spektre. Išvada: Didesnis kiekis biologiškai aktyvių cheminių junginių ir didesnis antioksidacinis aktyvumas pasireiškė vėlyvosios fenologinės formos genetinėse šeimose. Taip pat, didžiojoje dalyje genetinių šeimų rezultatai gauti didesni ekstraktuose ruoštuose su 75 % metanoliu (MeOH).
Author of Bachelor Thesis: Gabija Leleikaitė Full title of Bachelor Thesis: The region-of-origin effect on the accumulation of bioactive compounds and antioxidant activity in the English oak bark (Quercus robur L.) Supervisor: Dr. Vaida Sirgedaitė - Šėžienė Presented at: Vytautas Magnus University, Faculty of Natural Science, Kaunas, 11 June 2021 Number of pages: 43 Number of tables: 2 Number of pictures: 21 Number of appendices: 0 Aim of the work: Concentration of biologically active chemical compounds and antioxidant activity determination of the bark of common oak (Quercus robur L.), depending on the region of origin. Research methods: Selected two phenological families – the late Dūkštai and the early Josvainiai. It is also selected two different solvents of extracts – 75 % methanol (MeOH) and water (dH2O). 1. A spectrophotometric method was chosen to estimate the total amount of phenolic compounds. The reagent used is Folin-Ciocalteu, the absorbance is measured in the 760 nm of spectrum wave. 2. A spectrophotometric method based on the total amount of flavonoids. Al (III) and flavonoids complexes estimates the total amount of flavonoids. The reagent used is AlCl2, the absorbance is measured in the 470 nm of spectrum wave. 3. Spectrophotometric method was chosen to estimate the activity of DPPH radicals. The reagent used is DPPH, the absorbance is measured in the 515 nm of spectrum wave. 4. Spectrophotometric method was chosen to estimate the activity of ABTS radical. The reagent used is ABTS, the absorbance is measured in the 734 nm of spectrum wave. The results/Conclusion: The higher amounts of biologically active compounds and higher antioxidant active occurs in genetic families of late phenological form. Also, for most genetic families, obtained better results in extracts prepared with 75 % methanol (MeOH).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131621
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
gabija_leleikaite_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.