Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131601
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemijos inžinerija / Chemical engineering (T005)
Author(s): Bertašiūtė, Vaineta
Supervisor: Šėžienė, Vaida
Title: Biocheminės sudėties kitimas skirtingose karpotojo beržo (Betula pendula) pusiausibsų šeimose po fizikinių stresorių poveikio
Other Title: Biochemical compounds changes in different genetic families of Silver Birch (Betula pendula L.) after seed treatment by physical stressors
Extent: 36 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Karpotasis beržas;Silver birch;Fizikiniai stresoriai;Physical stressors;Fenoliai;Phenols;Flavonoidai;Flavonoids;Antioksidacinis aktyvumas;Antioxidant activity
Abstract: Bakalaurinio darbo pagrindinis tikslas yra įvertinti bendrą fenolinių junginių, flavonoidų, fotosintezės pigmentų kiekį bei antioksidacinį aktyvumą skirtinguose karpotojo beržo (Betula pendula L.) pusiausibsų šeimų lapuose po paveikimo fizikiniais stresoriais – šalta (žemos temperatūros) plazma ir elektromagnetiniu lauku. Kiekviena karpotojo beržo pusiausibsų šeima paveikiama dviem skirtingais fizikiniais poveikiais: žemos temperatūros atmosferine dielektrinio barjero iškrovos (DBD) plazma (poveikio trukmė 1 ir 2 minutės) ir elektromagnetiniu lauku (poveikio trukmė 1 minutė). Tyrimai atlikti 2020-2021 metais, eksperimentams naudojami pirmamečių berželių lapai. Atlikti tyrimai parodė, kad genetinė atranka yra svarbi, kadangi skirtingos karpotojo beržo pusiausibsų šeimos kaupia skirtingus kiekius antrinių metabolitų, fotosintezės pigmentų bei skirtingas jų antioksidacinis aktyvumas. Vertinant fizikinių stresorių įtaką karpotojo beržo kaupiamiems tiriamiesiems junginiams nustatyta, kad didžiausiu teigiamu atsaku į apdorojimą šalta plazma ir elektromagnetiniu lauku pasižymėjo 60 pusiausibsų šeima. Fenolių koncentracija po ŠP2 padidėjo 1,02, o po EML1 1,9 karto, lyginant su kontrole. Flavonoidų koncentracija po sėklų apdorojimo ŠP1 padidėjo 1,08, po ŠP2 1,05, po EML1 1,2 karto, lyginant su kontrole. Chlorofilų ir karotenoidų koncentracija po fizikinių stresorių taip pat nustatyta padidėjusi. Po ŠP1 apdorojimo nustatyta didesnė chlorofilo a koncentracija, kuri padidėjo 1,24 karto, lyginant su kontrole, o karotenoidų - padidėjo 2,36 karto, lyginant su kontrole. ŠP2 poveikis turėjo teigiamos įtakos chlorofilo a ir karotenoidų koncentracijos kiekiui (atitinkamai padidėjo 1,75 ir 3,56 karto). EML1 taip pat padidino chlorofilo a (padidėjo 1,73 karto, lyginant su kontrole) ir karotenoidų (padidėjo 2,46 karto, lyginant su kontrole) koncentracijas karpotojo beržo lapuose. Antioksidacinis aktyvumas, taikant ABTS ir DPPH metodus, po ŠP1 padidėjo 1,03 ir 1,06 karto, atitinkamai. Po EML1 padidėjo 1,64 ir 1,03 karto, atitinkamai, lyginant su kontrole. Po ŠP2 padidėjo 1,02 karto (ABTS).
The main purpose of this bachelor thesis is to identity the total amount of phenolic compounds, flavonoids, photosynthesis pigments and antioxidant activity in the different genetic families leaves of Silver Birch (Betula pendula) after seed treatment by physical stressors - cold (low temperature) plasma and electromagnetic field. Two different physical effects affect each silver birch genotype: low-temperature atmospheric DBD plasma (the duration of exposure is 1 and 2 minutes) and electromagnetic field (the duration of exposure is 1 minute). The first year birch leaves are used for the research. Studies have shown that genetic selection is important because different Silver Birch genotypes accumulate different amounts of secondary metabolites, photosynthesis pigments, and their antioxidant activity is different. Assessing the influence of physical stressors on the test compounds accumulated in Silver Birch, it was found that 60 families had the highest positive response to cold plasma and electromagnetic field treatment. Phenol concentrations increased 1.02 times after exposure to cold plasma 2 min. (ŠP2), and 1.9 times after exposure to electromagnetic field 1 min. (EML1), compared to control. Flavonoids concentration increased 1.08 times after seed exposure to cold plasma 1 min. (ŠP1), 1.05 times after ŠP2 and 1.2 times after EML1, compared to control. Concentrations of chlorophylls and carotenoids also increased after physical stressors. After exposure to cold plasma 1 min, the concentration of chlorophyll a increased 1.24 times, carotenoids increased 2.36 times, compared to control. The exposure of ŠP2 also had a positive effect on the concentration of chlorophyll a and carotenoids (increased 1.75 times and 3.56 times, accordingly). EML1 also increased the concentrations of chlorophyll a (1.73 times, compared to control) and carotenoids (2.46 times, compared to control) in Silver Birch leaves. Antioxidant activity increased 1.03 times and 1.06 times using ABTS and DPPH accordingly after exposure to ŠP1. After EML1, there was an increase of 1.64 and 1.03, respectively, compared to control. After EML1, it increased 1.64 times and 1.03 times, accordingly, compared to controls. After SP2, it increased 1.02 times (ABTS).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131601
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
vaineta_bertasiute_bd.pdf1.41 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.