Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131600
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Stankevičiūtė, Monika
Title: Nuotolinių matavimų tikslumo tyrimas
Other Title: Investigation of the accuracy of remote measurements
Extent: 45 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: BO;UAV;Matavimai;Measurements;Ortofotografinis planas;Orthophoto plan;Taškų debesis;Point cloud;Tikslumas;Accuracy
Abstract: Tyrimo objektas: Vilniaus mieste esančios Vismaliukų gatvės vakarinė dalis. Tyrimo tikslas – išanalizuoti bepilote matavimo priemone gautų duomenų tikslumą. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti bepiločiu orlaiviu surinktus matavimo duomenis. 2. Įvertinti bepiločiu orlaiviu išmatuotų duomenų tikslumą, vertikaliems paviršiams. 3. Palyginti bepiločio orlaivio išmatuotų antžeminių vietovės inžinerinių tinklų objektų duomenų tikslumą su GPNS imtuvu išmatuotais duomenimis. Tyrimo metodai: praktinei daliai atlikti fotogrametrinis, GPNS metodas naudojant LitPOS RTK. Tyrimo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje išanalizuotas su geodeziniais matavimais susijęs teisinis reglamentavimas, aptarti moksliniai straipsniai, susiję su distancinių tyrimų atlikimu, išanalizuoti GPNS matavimo principai, išnagrinėtas bepiločio orlaivio klasifikavimas ir RTK veikimo principas juose bei aptartos jų panaudojimo sritys. Antroje darbo dalyje aprašyti matavimuose naudoti metodai, matavimų eiga bei naudota įranga jiems atlikti, matavimo prietaisų techninės specifikacijos, naudotos programinės įrangos. Trečioje darbo dalyje aptarti distancinių matavimų metu gauti matavimų duomenys, išanalizuoti gauti matavimo rezultatai bei įvertintas matavimų tikslumas. Teorinė ir praktinė reikšmė: Atlikus tyrimą siekiama išsiaiškinti, ar galima naudojantis tik bepiločio orlaivio atliktais matavimais, parengti stambaus mastelio topografinį planą.
Research object: the western part of Vismaliukai street in Vilnius. The aim of the study: to analyze the accuracy of the data obtained with the unmanned measuring instrument. Objectives: 1. Analyze the measurement data collected by the drone. 2. Evaluate the accuracy of the data collected by drone for vertical surfaces. 3. To compare the accuracy of the data of the ground network engineering network objects measured by the unmanned aircraft with the data measured by the GPNS receiver. Research methods: a photogrammetric, GPNS method using LitPOS RTK was performed for the practical part. Research results: The first part of the work analyzes the legal regulation related to geodetic measurements, discusses scientific articles related to remote sensing, analyzes the principles of GPNS measurement, examines the classification of drones and the principle of RTK operation in them and discusses their areas of application. The second part of the work describes the methods used in the measurements, the course of measurements and the equipment used to perform them, the technical specifications of the measuring devices, the software used. In the third part of the work, the measurement data obtained during remote measurements are discussed, the obtained measurement results are analyzed and the accuracy of the measurements is evaluated. Conclusions and practical application of the project: The aim of the study is to determine whether it is possible to develop a large-scale topographic plan using only measurements made by an unmanned aircraft. During the research work, an orthophotographic plan was generated with horizontal and vertical coordinate accuracy of 1.71 cm/pix., Digital Elevation Model DEM, and a cloud array of 60,000 points, with X, Y and Z attribute information at each point. After comparing and evaluating 10 vertical point cloud sections, the average curb height measured by GPNS receiver was determined - 12 cm, UAV - 4 cm. The mean square error is 0.077 m. The study found that measurement data captured by UAV and processed by software could not be used to compile a large-scale accuracy class B topographic plan, as these exceed the permissible error by 1.5 times. Comparing the civil engineering well/chamber lid height measurements, it was found that the average height of the manhole covers measured by the UAV differs from the measurements made with the GPNS receiver in the first case by 3 cm, in the second - by 4 cm. It is assumed that a stable and solid point on the ground, in this case the manhole cover, can be measured UAV with a constant relief around it. To ensure the accuracy of the measurements, it is proposed to use a combined measurement method - to measure solid and hard surfaces of the area with a GNPS receiver, others - with a UAV.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131600
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Žemėtvarkos ir geomatikos institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
monika_stankeviciute_bd.pdf3.13 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.