Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131485
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Chemija / Chemistry (N003)
Author(s): Križinauskaitė, Miglė
Supervisor: Žiauka, Jonas
Title: Fitohormonų įtaka augalų simbiotinių bakterijų augimui in vitro ir jų sąveikai su fitopatogeniniu grybu Heterobasidion annosum
Other Title: Phytohormone influence on the in vitro growth of plant symbiotic bacteria and on their interaction with Heterobasidion annosum, a phytopathogenic fungus
Extent: 39 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Paprastoji pušis;Scots pine;Heterobasidion annosum;Heterobasidion annosum;Paenibacillus sp.;Paenibacillus sp.;Pseudomonas sp.;Pseudomonas sp.;Fitohormonai;Phytohormones
Abstract: Dėl fitopatogeninio grybo Heterobasidion annosum pušų džiūtis sparčiai plinta ir jų kasmet mažėja, todėl šio tyrimo metu buvo siekiama ištirti fitohormonų abscizo rūgšties ir giberelino bei augalų simbiotinių bakterijų – Paenibacillus sp. ir Pseudomonas sp. panaudojimo galimybę pušinių (Pinaceae) šeimos medžius pažeidžiančio H. annosum grybo biologinei kontrolei. Kadangi yra žinoma, kad šios bakterijos gamina priešgrybelinius inhibitorius nuo kai kurių patogenų, o fitohormonai dalyvauja augalų vystymosi procesuose, buvo tiriama terpių su skirtinomis fitohormonų koncentracijomis įtaka grybo ir bakterijų augimui in vitro. Pastebėta, jog terpės papildymas 10 µmol l-1 ABR labiausiai skatino Paenibacillus sp. ir Pseudomonas sp. kolonijų augimą, o tyrimų su giberelinu metu buvo nustatyta, kad Paenibacillus sp. augimui teigiamą poveikį turėjo maitinamoji terpė su 3 µmol l-1 GA, o Pseudomonas sp. – 1 µmol l-1 GA. H. annosum augant bendroje in vitro kultūroje su Paenibacillus sp., grybo gebėjimą augti patikimai slopino maitinamosios terpės, papildytos 3 µmol l-1, 10 µmol l-1 ABR ir 3 µmol l-1 GA koncentracijomis. Kita vertus, Pseudomonas sp. bakterijos inhibicinis poveikis grybo augimui buvo per stiprus, kad būtų galima atskleisti fitohormonų daromą įtaką.
Due to the phytopathogenic fungus Heterobasidion annosum the drying of pines is spreading rapidly and the pines are decreasing every year. Therefore, the purpose of this study was to investigate the possibility of using the phytohormones abscisic acid, gibberellin and plant symbiotic bacteria – Paenibacillus sp. and Pseudomonas sp. use for biological control of H. annosum damaging trees of the pine (Pinaceae) family. Since it is known that these bacteria can produce antifungal inhibitors against some pathogens, and phytohormones are involved in plant development, the influence of media with different phytohormone concentrations on fungal and bacterial growth was investigated in vitro. It was observed, that 10 µmol l-1 ABA addition to the nutrient medium made the biggest impact to Paenibacillus sp. and Pseudomonas sp. growth while studies with gibberellin have shown that Paenibacillus sp. growth was positively affected by nutrient medium with 3 µmol l-1 GA, and Pseudomonas sp. – 1 µmol l-1 GA. When H. annosum was grown with Paenibacillus sp., the ability of the fungus to grow was reliably inhibited by medium with 3 µmol l-1, 10 µmol l-1 ABA and 3 µmol l-1 GA. On the other hand, Pseudomonas sp. inhibitory effect on fungal growth was too strong to determine the influence of phytohormones.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131485
Appears in Collections:2021 m. (GMF bak.)

Files in This Item:
migle_krizinauskaite_bd.pdf876.39 kBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.