Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131421
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMulerčikas, Povilas-
dc.contributor.authorReliūga, Dovydas-
dc.date.accessioned2021-06-01T12:38:12Z-
dc.date.available2021-06-01T12:38:12Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131421-
dc.description.abstractTyrimo atlikimo vieta: plynųjų kirtimų biržės 10 Lietuvos (Ilgašilio, Dušnonių, Jagelonių, Pyvesos, Rokiškio, Tverų, Vaišvydavos, Obelių, Pikčiūnų ir Daugėliškio) girininkijose. Tyrimų objektas: 2019 m. Lietuvos miškuose sugauti netiksliniai vabzdžiai. Darbo tikslas – nustatyti žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) feromoninėse gaudyklėse 2019 m. sugautų netikslinių vabzdžių rūšių biologinę įvairovę, gausumą ir dinamiką. Uždaviniai: 1. Atlikti žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) 2019 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais Lietuvos feromoninėse gaudyklėse sugautų netikslinių vabzdžių rūšių atpažinimą, apskaitą, grupavimą ir statistinę analizę. 2. Įvertinti žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) feromoninėse gaudyklėse sugautų netikslinių rūšių įvairovę, rūšių paplitimą ir gausumą. 3. Nustatyti netikslinių žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) feromoninėse gaudyklėse sugautų vabzdžių dinamiką. Darbo metodai: literatūros analizė, vabzdžių atpažinimas, grupavimas, grafinis rezultatų vaizdavimas, lyginimas. Darbo rezultatai: 2019 m. 10 girininkijų buvo sugauta 3222±149,1 vnt. netikslinių vabzdžių, iš jų 86,59 proc. vabalų, blakių – 12,94 proc., žirgelių – 0,09 proc., drugių – 0,25 proc., straubliuočių – 0,12 proc. Skaičiuojant nuo visų sugautų netikslinių objektų 0,5 proc. sudarė įtraukti į Raudonąją knygą. Gausiausios šeimos: spragšiai (Elateridae L.) (922±45,8 vnt.), auksavabaliai (Catoniidae L.) (432±70,8 vnt.), keršvabaliai (Cleridae L.) (327±59,3 vnt.), skydblakės (Pentatomidae L.) (311±32,2 vnt.), ūsuočiai (Cerambycidae L.) (291±33,9 vnt.).lt
dc.description.abstractStudy site: in clearcuts of 10 Lithuanian forest districts (Ilgšilio, Dušnonių, Jagelonių, Pyvesos, Rokiškio, Tverų, Vaišvydavos, Obelių, Pikčiūnų ir Daugėliškio). Research object: in Lithuanian forests trapped nontarget insect species in 2019. Research aim – determined in pheromone traps of European Spruce Bark Beetle (Ips typographus L.) in 2019. biodiversity, abundance and dynamics of nontarget insect species. Objectives: 1. To do dentification, accounting, grouping and statistical analysis of non-target insect species caught in Lithuanian pheromone traps. of European Spruce Bark Beetle (Ips typographus L.) May – September in 2019. 2. To evaluate the diversity, species distribution and abundance of nontarget species trapped in pheromone traps of European Spruce Bark Beetle (Ips typographus L.). 3. To determine the dynamics of nontarget insects trapped in pheromone traps of the European Spruce Bark Beetle (Ips typographus L.) Research methods: literature analysis, insect identification, grouping, graphical representation of results, comparison. Research results. 2019 3222±149.1 units were trapped in 10 forest districts. nontarget insects, of which 86.59 % beetles, Bedbugs – 12.94 %, Horses – 0.09 %, Butterflies – 0.25 %, Barnacles – 0.12 %. 0.5 % of all trapped nontarget objects accounted for inclusion in the Red Book. Most abundant families: Cracklings (Elateridae L.) (922±45.8 pcs.), Golden beetles (Catoniidae L.) (432±70.8 pcs.), Vulture (Cleridae L.) (327±59.3 pcs.), Shark beetles (Pentatomidae L.) (311±32.2 pcs.), Mustache (Cerambycidae L.) (291±33.9 pcs.).en
dc.description.sponsorshipMiškų ir ekologijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipMiško biologijos ir miškininkystės institutaslt
dc.format.extent67 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectNetikslinės vabzdžių rūšyslt
dc.subjectNontarget Insect Speciesen
dc.subjectFeromoninės gaudyklėslt
dc.subjectPheromone Trapsen
dc.subjectŽievėgraužis tipografas (Ips typographus L.)lt
dc.subjectEuropean Spruce Bark Beetle (Ips typographus L.).en
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleNetikslinės vabzdžių rūšys žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) feromoninėse gaudyklėselt
dc.title.alternativeNontarget insect species in pheromone traps for the European spruce bark beetle (Ips typographus L.)en
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineMiškininkystė / Forestry (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons