Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131407
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kaunietis, Matas
Supervisor: Lukaševičius, Artūras
Title: Apologetikos svarba evangelizacijai šiuolaikinėje visuomenėje
Other Title: Importance of apologetics for evangelization in contemporary society
Extent: 55 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Apologetika;Apologetics;Evangelizacija;Evangelization;Postmodernizmas;Postmodernism;Visuomenė;Society;Evangelija;Gospel
Abstract: Šiuolaikinei visuomenei būdinga tai, kad ji neturi bendro vertybinio pamato ir bendro tikslo, nepripažįsta universalių dėsnių ir pasižymi besaikiu vartojimu. Šiandieniams žmonėms būdingas nepajėgumas užmegzti gilų tarpasmeninį santykį. Apologetika gali daryti įtaką visuomenei, silpninti arba eliminuoti šiuos evangelizacijai nepalankius jos bruožus ir padėti skelbti Evangeliją. Šio tyrimo objektas – apologetikos svarba šiuolaikinėje visuomenėje. Darbo tikslas – nustatyti apologetikos svarbą evangelizacijai šiuolaikinėje visuomenėje. Šiam tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai: pateikti pagrindinius evangelizacijos bruožus, pateikti evangelizacijos galimybes šiuolaikinėje visuomenėje, pateikti apologetikos veikimo būdus, padedančius evangelizacijai šiuolaikinėje visuomenėje. Šiame darbe taikomi šie metodai: sisteminė, palyginamoji, struktūrinė analizė, sintezė, apibendrinimas. Pirmojoje darbo dalyje kalbama apie evangelizacijos ištakas, pateikiamos Bažnyčios evangelizacijos prielaidos ir evangelizacijos taikymo būdai. Antrojoje dalyje pateikti šiuolaikinės visuomenės bruožai ir svarstomos evangelizacijos veikimo šiuolaikinėje visuomenėje galimybės. Trečiojoje darbo dalyje pateikiama apologetikos samprata, atskleidžiamas tam tikras apologetikai svarbus tikėjimo, proto ir tiesos santykis ir įvardijamas galimas apologetikos atsakas šiuolaikinės visuomenės keliamų iššūkių akivaizdoje. Tyrimas parodė, kad evangelizuodama Bažnyčia vykdo Jėzaus paliepimą mokiniams skelbti Evangeliją. Ji tai daro įgalinta Šventosios Dvasios ir pasitelkdama įvairius evangelizacijos būdus. Taip pat paaiškėjo, kad šiuolaikinėje visuomenėje evangelizacija patiria daug sunkumų, nes šiandienos pasaulyje nėra bendro vertybinio pamato ir bendro tikslo, nepripažįstami universalūs dėsniai, teigiamas tiesos pliuralizmas ir (arba) reliatyvizmas ir akivaizdus besaikis vartojimas bei žmonių nepajėgumas užmegzti gilų tarpasmeninį santykį. Be to, ir pati Bažnyčia šiandien evangelizuodama išgyvena sunkumus dėl daugumos tikinčiųjų silpno tikėjimo. Atliktas tyrimas parodė, kad apologetika gali turėti reikšmingą įtaką šiuolaikinei visuomenei ir prisidėti prie kultūros formavimo bei padėti Bažnyčiai vykdyti evangelizaciją.
Contemporary society distinguishes itself by absence of common fundamental values and goals, repudiation of universal laws, affirmation of pluralism of truth and/or relativism, and excessive consumption. Disability to establish a deep interpersonal relationship is inherent for today’s people. Apologetics can influence society, enfeeble or eliminate its traits that are unfavourable for evangelization, and thus contribute in proclaiming the Gospel. In the first part of the Thesis, origins of evangelization are discussed, premises of the Church evangelization and methods of its application are adduced. In the second part of the Thesis, traits of contemporary society are presented; and possibilities of implementing evangelization in contemporary society are considered. In the third part of the Thesis, conception of apologetics is presented; certain relationship between faith, mind and truth, that is important for apologetics, is revealed; and possible response of apologetics in the presence of the challenges that are raised by contemporary society is designated. The research displayed that while evangelizing, the Church implements Jesus’ command to proclaim the Gospel that he gave to his disciples. The Church carries this out empowered by Holy Spirit and invoking different methods of evangelization. The following fact came to light during the investigation – that evangelization experiences many difficulties in contemporary society, due to the absence of common fundamental values and goals, repudiation of universal laws, affirmation of pluralism of truth and/or relativism, apparent excessive consumption and human disability to establish a deep interpersonal relationship in today’s world. Furthermore, the Church itself experiences hardships in evangelization caused by weak faith of the most of its believers. The accomplished research demonstrated that apologetics is able to have significant impact on contemporary society, contribute to formation of culture and aid the Church in pursuing evangelization.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131407
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons