Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131384
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Kalasevičiūtė, Greta
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: European Green Deal: policy strategies and implementation in 2019-2021
Other Title: Europos žaliasis susitarimas: politikos strategijos ir įgyvendinimas 2019-2021 m. laikotarpiu
Extent: 74 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: European Green Deal;Climate change;Green economy;European Commission;Europos žaliasis kursas;Klimato kaita;Žalioji ekonomika;Europos Komisija
Abstract: A broad variety of measures have been used to minimize pollution and increase the effectiveness of the fight against climate change. However, the previous measures were outdated, the situation with the climate change started to worsen. The object of the research is the role of the European Green Deal towards combating climate change and increasing human well-being. Aim of the research is to analyse how European Green Deal is being discussed in the media. Tasks of the research: 1) To review a theoretical background of the green economy and green thinking in international relations theory and behaviourism; 2) To identify the main goals, policy strategies and benefits, as well as the difficulties of implementation of the European Green Deal; 3) To analyse how European Green Deal is being discussed in the news portal “Politico Europe”; 4) To compare how European Green Deal is being discussed in the media according to time. Research methods: analysis of scientific literature, document analysis, qualitative and quantitative media content analysis and comparative analysis of secondary data. Results: the implementation of green economy through various policies is necessary, because it seeks to reduce environmental threats and ecological scarcity while pursuing long-term sustainability. European Green Deal has a wide range of initiatives. They cover the key target areas: energy, climate, health, agriculture, etc. However, unpreparedness of certain countries for such huge shifts and the US withdrawal from the Paris Agreement cause some difficulties. Most information in the news portal “Politico Europe” is presented in the context of sustainable energy and both positive and negative tones are dominating in the analysed articles. The news portal “Politico Europe” lacks analytical articles to help form an objective, comprehensive information-based assessment of the European Green Deal.
Siekiant sumažinti taršą, padidinti kovos su klimato kaita veiksmingumą arba padidinti energijos ir išteklių efektyvumą, buvo naudojamos įvairiausios priemonės. Tačiau ankstesnės priemonės buvo pasenusios, padėtis dėl klimato kaitos ėmė blogėti. Tyrimo objektas yra Europos žaliojo susitarimo vaidmuo kovojant su klimato kaita ir didinant žmonių gerovę. Tyrimo tikslas - išanalizuoti, kaip žiniasklaidoje diskutuojama apie Europos žaliąjį susitarimą. Tyrimo uždaviniai: 1) Apžvelgti žaliosios ekonomikos ir ekologiško mąstymo teorinius pagrindus tarptautinių santykių teorijoje ir biheviorizme; 2) Nustatyti Europos žaliojo susitarimo pagrindinius tikslus, politikos strategijas ir naudą, taip pat įgyvendinimo sunkumus; 3) Išanalizuoti, kaip naujienų portale „Politico Europe“ diskutuojama apie Europos žaliąjį susitarimą; 4) Palyginti, kaip žiniasklaidoje diskutuojama apie Europos žaliąjį susitarimą priklausomai nuo laiko. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, kokybinė ir kiekybinė žiniasklaidos turinio analizė ir lyginamoji antrinių duomenų analizė. Rezultatai: žaliosios ekonomikos įgyvendinimas vykdant įvairią politiką yra būtinas, nes taip siekiama sumažinti grėsmes aplinkai ir ekologinį trūkumą, tuo pačiu siekiant ilgalaikio tvarumo. Europos žaliasis susitarimas turi platų iniciatyvų spektrą. Jos apima pagrindines tikslines sritis: energiją, klimatą, sveikatą, žemės ūkį ir kt. Tačiau tam tikrų sunkumų kelia kai kurių šalių nepasirengimas tokioms didžiulėms permainoms ir JAV pasitraukimas iš Paryžiaus susitarimo. Daugiausia informacijos naujienų portale „Politico Europe“ pateikiama tvarios energetikos kontekste, o analizuojamuose straipsniuose dominuoja tiek teigiamas, tiek neigiamas tonas. Naujienų portale „Politico Europe“ trūksta analitinių straipsnių, kurie padėtų suformuoti objektyvų, išsamų, informacija pagrįstą Europos žaliojo susitarimo vertinimą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131384
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons