Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131334
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kančauskas, Raimundas
Supervisor: Tamoliūnė, Giedrė
Title: Balso technologijų taikymas mokinių, turinčių disleksiją, mokymuisi
Other Title: Application of voice technologies to the learning of students with dyslexia
Extent: 54 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Balso sintezė;Voice synthesis;Balso atpažinimas;Voice recognition;Disleksija;Dyslexia
Abstract: Bakalauro darbe sprendžiama problema yra tarpdisciplininė. Visų pirma, aptariant įtraukiojo ugdymo situaciją ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių patiriamus iššūkius Lietuvoje, atkreipiamas dėmesys į specifinį mokymosi sutrikimą – disleksiją – turinčius žmones, aptariamos problemos, su kuriomis jie susiduria mokymo(si) procese. Vienas iš būdų, galintis padėti pagerinti susidariusią situaciją, yra balso technologijų, kurios palengvintų mokymosi medžiagos diferencijavimo ir individualizavimo uždavinį mokytojui, o taip pat pagerintų mokymosi patirtis mokiniams, turintiems skaitymo sutrikimų, taikymas. IKT taikymo ugdymo procese privalumai (didėjanti motyvacija mokytis, mokymo individualizavimo palengvinimas, įdomesnis ir įvairiapusiškesnis ugdymas, veiklos paįvairinimas, sudominimas ir pan.) yra pagrįsti moksliniais tyrimais, o atlikta teorinė disleksiją turinčių mokinių mokymosi ypatumų analizė atskleidžia, jog balso technologijų pritaikymas šių mokinių mokymuisi būtų naudingas ne tik einamuoju laiku, bet ir ateityje. Lietuvoje iki šiol nebuvo pasiūlyta technologinio sprendimo, kuris leistų patogiai naudotis balso technologijų programine įranga įvairiose ugdymo veiklose, būtų lengvai prieinamas bet kokiam vartotojui. Bakalauro darbo praktinėje dalyje yra aprašytas tokio sprendimo prototipo sukūrimas. Darbe pasiūlytam programos prototipui yra panaudotos Microsoft ir Google technologijos, kurios pasižymi pakankamai geru tikslumu verčiant balsą į tekstą ir atvirkščiai.
The problem addressed in the bachelor’s thesis is interdisciplinary. Firstly, when discussing the situation of inclusive education and the challenges experienced by students with special educational needs in Lithuania, attention is paid to people with specific learning disabilities, including dyslexia, and the problems they face at school. The application of voice technologies can improve the current situation by simplifying the task of differentiating and individualizing learning materials for the teacher, as well as improving the learning experiences for students with reading disabilities. The advantages of using ICT in the educational process (increasing motivation to learn, facilitating individualization of teaching, more interesting and diverse education, diversification, increased interest in learning, etc.), based on research, are described in the thesis. The theoretical analysis of dyslexic students' learning features reveals that the application of technologies would be beneficial not only in the primary education processes but also in the future lives of those people. Until now, no technological solution that would allow convenient use of voice technology software in various educational activities and would be easily accessible to any user has been offered in Lithuania. The practical part of the bachelor's thesis describes the development of a prototype of such a solution. The prototype of the program proposed in the work uses Microsoft and Google technologies, which have a good enough accuracy in translating voice into text and vice versa.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131334
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons